Įeiti
Publikuota: 2016.09.30. Atnaujinta:

Trakuose su ES parama bus modernizuojama šilumos tiekimo sistema


Komisija suderino UAB „Trakų energija“ planuojamą įgyvendinti investiciją – centralizuoto šilumos tiekimo sistemos modernizavimą Trakų mieste. Bendra numatytų atlikti darbų vertė sudaro 1,366 mln. Eur, iš jų 44 proc. bus finansuojami Europos Sąjungos struktūrinių fondų paramos lėšomis.

UAB „Trakų energija“ vamzdynų modernizavimo darbus ketina atlikti 2017–2018 metais, pirmiausia bus rekonstruoti tie tinklų ruožai, kuriuose fiksuojami dideli šilumos nuostoliai bei šilumos tiekimo sutrikimai. Numatytų rekonstruoti tinklų izoliacija yra susidėvėjusi, neužtikrina keliamų šilumos laidumo reikalavimų – iš viso ketinama pakeisti naujais 2,97 km vamzdynų.

Preliminariais skaičiavimais, užbaigus darbus šilumos tinkluose patiriami nuostoliai per metus vidutiniškai sumažės 670,5 MWh, atitinkamai 27,23 tūkst. Eur bus mažesnės UAB „Trakų energija“ patiriamos šilumos gamybos (kuro, elektros, vandens) sąnaudos.