Įeiti
Publikuota: 2016.01.21. Atnaujinta:

Didėja UAB „Zarasų vandenys“ ir UAB „Raseinių vandenys“ aptarnaujama teritorija


Komisijos posėdyje buvo priimtas sprendimas pakeisti UAB „Zarasų vandenys“ ir UAB „Raseinių vandenys“ pernai išduotas geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo licencijas, išplečiant bendrovių aptarnaujamą teritoriją.

UAB ,,Zarasų vandenys“ papildomai geriamojo vandens tiekimo paslaugomis aprūpins Turmanto miestelio (Zarasų r. savivaldybė) gyventojus. Zarasų r. savivaldybės taryba 2015 m. spalio 30 d. sprendimu bendrovei 20 metų perdavė Turmanto miestelyje esančią infrastruktūrą, reikalingą geriamojo vandens tiekimo paslaugai teikti.

UAB  „Raseinių vandenys“ nuo 2015 m. lapkričio 1 d. papildomai geriamojo vandens tiekimo paslaugomis aprūpina Pramedžiavos kaimo, esančiame Girkalnio seniūnijoje (Raseinių r. savivaldybė), vartotojus. Bendrovė su fiziniu asmeniu, Pramedžiavos kaime esančio vandens gręžinio savininku, sudarė nuomos sutartį iki kol bus išspręstas gręžinio išpirkimo arba naujos vandentiekio trasos iš Ražaitėlių kaimo nutiesimo klausimas.

Primename, kad nuo 2015 m. lapkričio 1 d. visi ūkio subjektai, vykdantys geriamojo vandens ir (ar) nuotekų tvarkymo veiklą, turi turėti Komisijos išduodamas licencijas. Pasikeitus bendrovių aptarnaujamai teritorijai, ne vėliau kaip per 10 darbo dienų privaloma kreiptis į Komisiją dėl licencijos pakeitimo.