Įeiti
Publikuota: 2016.01.21. Atnaujinta:

Komisija konstatavo šilumos kainos dedamųjų perskaičiavimo pažeidimus Akmenėje ir Jonavoje


Komisija, patikrinusi perskaičiuotas UAB „Akmenės energija“ šilumos kainos dedamąsias tretiesiems bazinės kainos galiojimo metams ir AB „Jonavos šilumos tinklai“ šilumos kainos dedamąsias antriesiems bazinės kainos galiojimo metams, konstatavo, kad Akmenės r. ir Jonavos savivaldybių tarybų sprendimais nustatytos įmonių paslaugų kainos neatitinka Šilumos ūkio įstatyme įtvirtinto pagrindinio principo, t. y. šilumos kainos turi būti grindžiamos būtinosiomis šilumos tiekėjo sąnaudomis.

Komisijos nurodytus šilumos kainų dedamųjų perskaičiavimo pažeidimus savivaldybių tarybos turi ištaisyti per 30 kalendorinių dienų. To nepadarius, Komisija įgyja teisę šilumos kainų dedamąsias nustatyti vienašališku sprendimu.

UAB „Akmenės energija“ šiluma ir karštu vandeniu aprūpina Akmenės, Naujosios Akmenės ir Ventos miestų, Papilės ir Kruopių miestelių vartotojus, AB „Jonavos šilumos tinklai“ – Jonavos miesto, Ruklos miestelio, taip pat Kuigalių ir Šilų kaimų teritorijose įsikūrusius gyventojus.