Įeiti
Publikuota: 2016.01.21. Atnaujinta:

Patvirtintos mažesnės VĮ „Visagino energija“ šilumos ir karšto vandens kainos


Komisija, išanalizavusi VĮ ,,Visagino energija“ 2012–2014 metų faktines sąnaudas bei pateiktą šilumos bazinės kainos dedamųjų projektą, nepripažino pagrįstomis 715 tūkst. Eur sąnaudų, kaip būtinų centralizuotai šilumos tiekimo veiklai, ir vartotojams nustatė 4,60 ct/kWh be PVM šilumos kainą, t. y. 29 proc. mažesnę, palyginus su dabar galiojančia.

VĮ „Visagino energija“ šilumos kainos (ct/kWh be PVM)

Visagino_energija.jpg 

* Skaičiavimuose naudojamos 2015 m. lapkričio mėn. kuro kainos.

VĮ „Visagino energija“ šiluma ir karštu vandeniu aprūpina Visagino miesto vartotojus, įmonės kuro struktūroje gamtinės dujos sudaro 65,2 proc., biokuro mišinys – 34,8 proc.

VĮ „Visagino energija“ vartotojai šilumos kainos mažėjimą pajuto įmonei pradėjus investuoti į efektyvesnę šilumos gamybą. 2013 m. kovo mėn. pradėtas eksploatuoti pirmasis 8 MW galios biokuro katilas su kondensaciniu ekonomaizeriu, 2014 m birželio mėn. – antrasis 8 MW galios biokuro katilas. 2012–2014 m., pasinaudojus finansine Europos Sąjungos parama, už 744,1 tūkst. Eur buvo rekonstruota 2,522 km šilumos tiekimo trasų, be to, dalį reikalingos šilumos VĮ „Visagino energija“ perka iš nepriklausomo šilumos gamintojo – UAB „Visagino linija“.

Komisija posėdyje taip pat konstatavo, kad iki 2015 m. gegužės 31 d. dėl faktinių ir į šilumos kainą įskaičiuotų kuro kainų skirtumo susidariusios papildomos pajamos sudaro 3 063,02 tūkst. Eur. Visagino savivaldybės taryba šias pajamas turi įvertinti nustatydama šilumos kainos dedamąsias pirmiesiems bazinės šilumos kainos galiojimo metams.

Keičiasi ir VĮ „Visagino energija“ karšto vandens kainos: daugiabučių namų gyventojai už karštą vandenį mokės 5,67 Eur/m3 be PVM arba penktadaliu mažiau nei dabar.

Komisijos nustatytos naujos šilumos kainos dedamosios įsigalios Visagino savivaldybės tarybai nustačius šilumos kainos dedamąsias pirmiesiems bazinės kainos galiojimo metams.