Įeiti
Publikuota: 2016.01.29. Atnaujinta:

Komisija suderino UAB „Kretingos šilumos tinklai“ investicijas į šilumos ūkį


Komisija, siekdama užtikrinti patikimą ir kokybišką Kretingos vartotojų aprūpinimą šiluma ir karštu vandeniu, suderino UAB „Kretingos šilumos tinklai“ 2014 metais atliktą investiciją – naujo 2,3 MW galios vandens šildymo katilo, kūrenamo biokuru, sumontavimą Kretingos katilinėje.

Naujas katilas skirtas darbui vasaros metu, kada šilumos gamybos poreikiai nėra dideli, bei atlikti rezervinio katilo funkciją vieno iš trijų pagrindinių katilų remonto metu. Jis pakeis anksčiau eksploatuotą 5 MW katilą, kurį dėl mažo apkrovimo tapo nesaugu naudoti.

Bendra darbų vertė siekia 108,6 tūkst. Eur, 81 proc. reikalingos sumos finansuota iš prekybos apyvartiniais taršos leidimais gautomis lėšomis.

Taip pat Komisija suderino UAB „Kretingos šilumos tinklai“ 2016 metais planuojamus atlikti šilumos trasų rekonstrukcijos darbus Kretingos mieste. Iš viso numatyta pakeisti naujomis 934 m susidėvėjusių įvairaus diametro šilumos trasų. Šiems darbams planuojama skirti 356,3 tūkst. Eur, 50 proc. reikalingos sumos bus finansuojama Europos Sąjungos struktūrinių fondų paramos lėšomis.

Atlikus darbus UAB „Kretingos šilumos tinklai“ patiriami šilumos nuostoliai trasose vidutiniškai sumažės 180,9 MWh per metus.