Įeiti
Publikuota: 2016.01.29. Atnaujinta: 2016.02.03

Konstatuota, kad UAB „Vilniaus energija“ šilumos kainos dedamosios perskaičiuotos su pažeidimais


Komisija, patikrinusi perskaičiuotas UAB „Vilniaus energija“ šilumos kainos dedamąsias, konstatavo, kad Vilniaus m. savivaldybės tarybos sprendimu nustatytos bendrovės paslaugų kainos neatitinka Šilumos ūkio įstatyme įtvirtinto pagrindinio principo, t. y. šilumos kainos turi būti grindžiamos būtinosiomis šilumos tiekėjo sąnaudomis.

Pagal UAB „Vilniaus energija“ perskaičiuotų šilumos kainos dedamųjų projektą suskaičiuota 6,10 ct/kWh (be PVM) šilumos kaina vilniečiams. Komisija, patikrinusi bendrovės skaičiavimus, suskaičiavo mažesnę kainą – 5,88 ct/kWh (be PVM).

Svarbiausiai veiksniai, kodėl Komisija suskaičiavo mažesnę UAB „Vilniaus energija“ šilumos kainą:
• sumažintos sąnaudos po Komisijos atlikto patikrinimo – iš viso 430,4 tūkst. Eur suma, atitinkamai mažinant šilumos kainą 0,02 ct/kWh;
• suskaičiuotos mažesnės kuro sąnaudos  šilumai gaminti eksploatuojant kondensacinį ekonomaizerį, atitinkamai mažinant šilumos kainą 0,15 ct/kWh;
• suskaičiuotos papildomos UAB „Vilniaus energija“ pajamos dėl faktiškai patirtų mažesnių kuro sąnaudų, atitinkamai mažinant šilumos kainą 0,11 ct/kWh.

Taip pat buvo suskaičiuotos įmonei reikalingos papildomos lėšos nuotolinei  duomenų surinkimo sistemai, kas atitinkamai didina šilumos kainą 0,01 ct/kWh.

Komisijos nurodytus šilumos kainų dedamųjų perskaičiavimo pažeidimus savivaldybių tarybos turi ištaisyti per 30 kalendorinių dienų. To nepadarius, Komisija įgyja teisę šilumos kainų dedamąsias nustatyti vienašališku sprendimu.