Įeiti
Publikuota: 2016.01.29. Atnaujinta:

Nepriklausomam gamintojui UAB „Aldec General“ nebus taikoma reguliuojama šilumos gamybos kainodara


Komisija, siekdama apginti vartotojų interesą gauti šilumą mažiausiomis kainomis, išnagrinėjo UAB Kauno termofikacijos elektrinės, kuri įsigijo 100 proc. Kauno mieste veikiančio nepriklausomo šilumos gamintojo UAB „Aldec General“ akcijų, prašymą bei esmines aplinkybes ir priėmė motyvuotą sprendimą suteikti AB „Aldec General“ nereguliuojamo nepriklausomo šilumos gamintojo statusą.

Nepriklausomo nereguliuojamo šilumos gamintojo statusas įmonei suteikiamas tuomet, jei gaminamos ir į centralizuotą šilumos tiekimo sistemą tiekiamas šilumos kiekis nedaro reikšmingos įtakos (ne mažesnė nei 5 proc. įtaka) galutinei centralizuoto šilumos tiekimo sistemos kainai.

UAB „Aldec General“ – ne vienintelis nepriklausomas šilumos gamintojas AB „Kauno energija“ aptarnaujamoje teritorijoje, čia taip pat šilumos gamybos veiklą vykdo: UAB Kauno termofikacijos elektrinė, UAB „GECO Kaunas“, UAB „Lorizon energy“, UAB „Ekoresursai“, UAB „Pramonės energija“, UAB „ENG“, UAB „Oneks Invest“.

Komisijos specialistai, atlikę UAB „Aldec General“ įtakos reikšmingumo centralizuoto šilumos tiekimo sistemos kainai Kauno mieste tyrimą, nustatė:

• 100 proc. UAB „Aldec General“ akcijų valdo UAB Kauno termofikacijos elektrinė. Šie nepriklausomi šilumos gamintojai sudaro grupę, susijusią kontrolės ar priklausomybės santykiais.

• UAB „Aldec General“ ir UAB Kauno termofikacijos elektrinės kartu pagaminamos šilumos kiekis sudaro daugiau nei 1/3 AB „Kauno energija“ metinio šilumos poreikio, tačiau UAB „Aldec General“ dirba tik šildymo sezono metu, todėl šios bendrovės pagaminamas šilumos kiekis nedaro reikšmingos įtakos galutinei šilumos kainai AB „Kauno energija“ aptarnaujamoje teritorijoje.

• UAB „Aldec General“ 2014 metais pagamintos šilumos kiekis sudarė 6,86 proc. AB „Kauno energija“ metinio šilumos poreikio, 2015 m. – 10,52 proc.

• AB „Kauno energija“ pakanka turimų pajėgumų, kad būtų užtikrintas visas aptarnaujamos Kauno miesto teritorijos šilumos poreikis.

UAB „Aldec General“ taikant privalomą kainodarą:
• Diferencijuota galutinė šilumos kaina AB „Kauno energija“ vartotojams Kauno mieste didėtų 3,08 proc.
• Gamintojo pagamintos šilumos apimtims padidėjus 10 proc., diferencijuota galutinė šilumos kaina vartotojams Kauno mieste didėtų 3,34 proc., gamybos apimtims sumažėjus 10 proc. – kaina didėtų 3,08 proc.
• UAB „Aldec General“ laikinai ar nuolatinai sustabdžius šilumos gamybą, Kauno mieste šilumos kaina padidėtų 2,83 proc.

Nepriklausomų šilumos gamintojų sąrašas skelbiamas Komisijos tinklapyje.