Įeiti
Publikuota: 2016.10.03. Atnaujinta:

Skaitykite elektros energijos rinkos stebėsenos ataskaitą


Komisija, vykdydama elektros energijos rinkos stebėseną ir siekdama užtikrinti galimybę visiems rinkos dalyviams naudotis patikima bei aktualia informacija, parengė ir skelbia elektros energijos rinkos stebėsenos ataskaitą už 2015 metus (atsisiųskite).

Ataskaitoje pateikiami apibendrinti duomenys apie elektros energijos gamybos, importo ir eksporto apimtis, pajamas, taip pat atliktas investicijas bei prekybą biržoje.

Svarbiausi 2015 metų rodikliai:

Gamyba
• Lietuvoje pagamintos ir į tinklą patiektos elektros energijos kiekis 2015 m., palyginti su 2014 m., augo 13,6 proc.: 2015 m. gamybos apimtys siekė 4,6 TWh, 2014 m. – 4,05 TWh elektros energijos.

• Daugiau elektros pagaminama iš atsinaujinančių energijos išteklių: 2015 m. atsinaujinančius energijos išteklius naudojančiose jėgainėse pagaminta 1 610,6 GWh elektros energijos, t. y. 9,9 proc. daugiau nei 2014 m. (1 465 GWh).

Importas ir eksportas
• 2015 m. importuojamos elektros energijos kiekis, palyginus su 2014 m., mažėjo 4,1 proc. ir sudarė 7,46 TWh (2014 m. – 7,78 TWh). Daugiausia elektros energijos buvo importuota iš Latvijos (4 179,4 GWh, arba 56,0 proc. viso importuotos elektros energijos kiekio).
• Eksportuojamos elektros energijos kiekis sudarė 0,25 TWh ir, palyginus su 2014 m., didėjo 47,1 proc. (2014 m. - 0,17 TWh). Daugiausia elektros energijos eksportuota į Rusiją (114,6 GWh, arba 45,4 proc. viso eksportuotos elektros energijos kiekio).
Tiek apimčių augimą, tiek importo ir eksporto rinkų struktūros pokyčius lėmė 2015 m. pabaigoje pradėjusi veikti tarpsisteminė jungtis su Lenkija „LitPol Link“.

Investicijos
• Investicijos į elektros energetikos sektorių 2015 m. sudarė 339,2 mln. Eur - 42,1 proc. daugiau nei 2014 m. (238,7 mln. Eur).
• Įrengtoji elektrinių galia 2015 m., palyginti su 2014 m., mažėjo 4,4 proc. – nuo 4 363,2 iki 4 172,4 MW.

Didmeninė ir mažmeninė rinka
• 2015 m. elektros energijos biržoje  buvo suprekiauta 3 631,2 GWh, tai 14,0 proc. mažiau nei 2014 m. (4 223,6 GWh).
• Aktyvią nepriklausomo elektros energijos tiekimo veiklą vykdė 17 nepriklausomų elektros energijos tiekėjų – vienu mažiau nei 2014 m.

Sektoriaus pajamos 
• 2015 m., palyginti su 2014 m., elektros energijos sektoriaus pajamos mažėjo 12,1 proc., nuo 2 055,2 mln. Eur iki 1 806,0 mln. Eur.

Ataskaita parengta remiantis rinkos operatoriaus UAB „Baltpool", perdavimo sistemos operatoriaus AB „Litgrid", skirstomųjų tinklų operatorių, elektros energijos gamintojų bei nepriklausomų elektros energijos tiekėjų teikiamų ataskaitų duomenimis.

Ankstesnes elektros energijos rinkos stebėsenos ataskaitas galite rasti čia.