Įeiti
Publikuota: 2016.10.06. Atnaujinta:

Komisija nustatė elektros energijos rinkos kainą 2017 metams


Komisija, įvertinusi praėjusių 12 mėnesių biržoje susiformavusią vidutinę faktinę elektros energijos kainą, pagalbiniais instrumentais bei dvišalėmis sutartimis suprekiautos elektros energijos kiekius ir kainas, nustatė 3,83 ct/kWh elektros energijos rinkos kainą 2017 metams (2016 m. II pusm. – 4,04 ct/kWh).

Didžiausią įtaką, įvertinus elektros energijos biržoje suprekiautus elektros energijos kiekius, kainos pokyčiui turėjo dėl naujų jungčių – „NordBalt" su Švedija ir „LitPol Link" su Lenkija – susiformavusi mažesnė elektros energijos kaina biržoje.  

Ateinantiems kalendoriniams metams nustatyta elektros energijos rinkos kaina bus naudojama viešuosius interesus atitinkančių paslaugų (VIAP) biudžetui suformuoti.

Rinkos kainai nustatyti kaip svertinis vidurkis naudojama:
- elektros energijos biržoje suprekiauti elektros energijos kiekiai ir kainos;
- pagalbiniais instrumentais suprekiauti elektros energijos kiekiai ir kainos;
- šalia biržos pagal tiesiogines dvišales sutartis suprekiauti elektros energijos kiekiai ir kainos.

1 pav. Turinčių įtakos elektros energijos rinkos kainos formavimui per paskutinius 12 mėnesių biržoje įvykdytų sandorių struktūra

 

Palyginimui pateikiame informaciją apie kaimyninių šalių elektros energijos biržos kainas.

2 pav.  Lietuvos, Latvijos, Estijos, Suomijos, Švedijos šalių ir sisteminės elektros energijos kainų biržose palyginimas (Eur/MWh)

 

Elektros energijos kaina galutiniam vartotojui susideda iš šių pagrindinių komponenčių:
- įsigijimo kainos;
- viešuosius interesus atitinkančių paslaugų kainos;
- sisteminių paslaugų kainos;
- perdavimo paslaugos kainos;
- skirstymo paslaugos vidutinės ir žemos įtampos tinklais kainos;
- tiekimo kainos.

Primename, kad Komisija elektros energijos tarifus, kurie bus taikomi buitiniams vartotojams nuo 2017 m. sausio 1 d., patvirtins ne vėliau kaip iki 2016 m. lapkričio 30 d.