Įeiti
Publikuota: 2016.10.06. Atnaujinta:

Komisija suderino AB „Energijos skirstymo operatorius“ 2016 metų investicijas


Komisija suderino AB „Energijos skirstymo operatorius“ šių metų investicijų projektus, kurių bendra vertė sudaro 99 757 tūkst. Eur, iš jų elektros energetikos sektoriui bendrovė numato skirti 93 122 tūkst. Eur, gamtinių dujų sektoriui – 6 635 tūkst. Eur. Visi darbai bus finansuojami bendrovės nuosavomis ir skolintomis lėšomis.

Pagrindiniai darbai numatyti elektros energetikos sektoriuje: bus rekonstruojamos susidėvėjusios 35–6 kV ir 0,4 kV elektros tinklų transformatorių pastotės bei oro linijos, atnaujinami ir modernizuojami kiti skirstomojo tinklo įrengimai, dalis lėšų bus skirtos įgyvendinti investicijų į išmaniai valdomą elektros tinklą programą.

Gamtinių dujų sektoriuje  didžioji dalis investicijų yra skirtos dujotiekių, dujų slėgio reguliavimo įrenginių, kompiuterinės įrangos atnaujinimui, kuris būtinas užtikrinti patikimas paslaugas vartotojams.

Elektros energetikos sektoriuje 2016 m. bendrai derinamų investicijų įtaka reguliuojamoms skirstymo kainoms sudaro 0,040 ct/kWh arba 1,45 proc., gamtinių dujų sektoriuje – 0,12 Eur/MWh arba 1,52 proc.

Komisija taip pat įvertino 2015 m. AB „Energijos skirstymo operatorius“ įgyvendintus investicijų projektus, kurių bendra vertė siekia 76 773 tūkst. Eur (elektros energetikos sektoriuje – 71708 tūkst. Eur, gamtinių dujų sektoriuje – 5 065 tūkst. Eur).

AB „Energijos skirstymo operatorius“ privalo pateikti Komisijai investicijų įgyvendinimo ataskaitas.

Primename, kad nuo praėjusių metų perdavimo sistemos operatoriai investicijas, kurių vertė mažesnė nei 3,5 mln. Eur, teikia derinti Komisijai bendru sąrašu, skirstomųjų tinklų operatoriai – mažesnes nei 1,5 mln. Eur investicijas.