Įeiti
Publikuota: 2016.10.06. Atnaujinta: 2016.10.21

UAB „Litesko“ filialui „Marijampolės šiluma“ vienašališkai nustatytos šilumos kainos


Marijampolės savivaldybės tarybai laiku nepriėmus sprendimo dėl UAB „Litesko“ filialo „Marijampolės šiluma“ šilumos kainos dedamųjų ketvirtiesiems bazinės kainos galiojimo metams, Komisija jas nustatė vienašališku sprendimu. Naujos šilumos kainos dedamosios įsigalios nuo 2016 m. lapkričio 1 d.

 

Šilumos ūkio įstatymas numato pareigą savivaldybių taryboms šilumos kainos dedamąsias nustatyti per 30 kalendorinių dienų terminą, kai įmonė pateikia projektą. To nepadarius, Komisija gali priimti vienašališką sprendimą. Taip siekiama užtikrinti, kad vartotojai už šilumą mokėtų realiomis šilumos tiekėjo sąnaudomis pagrįsta kaina.

 

Komisijos vienašališkai nustatytos šilumos kainų dedamosios galioja ne ilgiau nei 12 mėnesių arba tol, kol ištaisomas konstatuotas pažeidimas – šiuo atveju tol, kol bus priimtas savivaldybės tarybos sprendimas.

 

Primename, kad šiais metais Komisija priėmė 6 sprendimus dėl vienašališko šilumos kainų nustatymo, pernai – 11.