Įeiti
Publikuota: 2016.10.06. Atnaujinta:

Suderintos naujos UAB „Aukštaitijos vandenys“ paslaugų kainos


Komisija, įvertinusi UAB „Aukštaitijos vandenys" ataskaitinio laikotarpio faktines sąnaudas ir 2014–2015 m. įvykdytas investicijas, suderino perskaičiuotas bazines geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo paslaugų kainas. Vartotojams, kuriems vanduo apskaitomas bute, bus taikoma kiek mažesnė kaina – 1,38 Eur/m3 (be PVM).

1 pav. UAB „Aukštaitijos vandenys" geriamojo vandens tiekimo, nuotekų tvarkymo ir apskaitos veiklos bazinės kainos vartotojams, perkantiems paslaugas bute (be PVM)

 

Naujos kainos įsigalios jas patvirtinus Panevėžio miesto ir Panevėžio rajono savivaldybėms. Geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo įstatymas numato pareigą tai padaryti per 30 kalendorinių dienų, to nepadarius, Komisija kainas gali nustatyti vienašališku sprendimu.

UAB „Aukštaitijos vandenys" yra pirma vandentvarkos įmonė, kuriai Komisija perskaičiavo bazines paslaugų kainas: bazinės kainos nustatomos 3 metų laikotarpiui ir perskaičiuojamos kasmet dėl realizacijos pokyčio, būtinųjų ir kitų sąnaudų pasikeitimo.

Primename, kad UAB „Aukštaitijos vandenys" bazinės kainos suderintos 2015 m. gegužės 21 d. posėdyje.

UAB „Aukštaitijos vandenys" aptarnaujamoje licencijuojamoje teritorijoje vartotojų mokama suma už paslaugas sudarys 0,86 proc. vidutinių šeimos pajamų, t. y. neviršys 4,0 proc. vidutinių šeimos pajamų.