Įeiti
Publikuota: 2016.10.14. Atnaujinta:

Mažėja elektros energijos skirstymo paslaugų vidutinės ir žemos įtampos tinklais kainų viršutinės ribos 2017 metams


Komisija, siekdama užtikrinti patikimą ir efektyvų, vartotojų poreikius atitinkantį elektros energijos skirstymo sistemos funkcionavimą, 2017 metams AB „Energijos skirstymo operatorius" nustatė:
0,830 ct/kWh be PVM elektros energijos skirstymo vidutinės įtampos tinklais kainos viršutinę ribą (2016 m. – 1,000 ct/kWh be PVM);
1,655 ct/kWh be PVM žemos įtampos tinklais (2016 m. –1,766 ct/kWh be PVM).

Elektros energijos skirstymo paslaugų kainų viršutinės ribos vidutiniškai mažėja 6,31 – 16,96 proc. Iš esmės tai lėmė didėjantis prognozuojamas paskirstyti elektros energijos kiekis, mažėjanti investicijų grąžos norma (nuo 5,24 proc. 2016 m. iki 4,94 proc. 2017 m.) bei AB „Energijos skirstymo operatorius" skirstymo veiklos pajamų mažinimas dėl 2014–2015 m. laikotarpiu susidariusio investicijų grąžą viršijusio pelno.

Komisija, nustatydama elektros energijos skirstymo vidutinės ir žemos įtampos tinklais kainos viršutines ribas, užtikrina, kad vartotojai mokėtų tik už efektyviai įgyvendintas investicijas, reikalingas patikimam ir saugiam sistemos veikimui. 2017 metams AB „Energijos skirstymo operatorius" nustatytas leistinas pajamų lygis skirstymo paslaugų vidutinės įtampos tinklais sudaro 77,963 mln. Eur, žemos įtampos tinklais – 103,801 mln. Eur.

Elektros energijos skirstymo kainų viršutinės ribos gali būti koreguojamos dėl esminių paslaugų apimties, infliacijos, mokesčių, kitų objektyvių (nuo rinkos dalyvio nepriklausančių) veiksnių pokyčių ne dažniau kaip du kartus per metus.

Elektros energijos kaina galutiniam vartotojui susideda iš:
- įsigijimo kainos;
- viešuosius interesus atitinkančių paslaugų kainos;
- sisteminių paslaugų kainos;
- perdavimo paslaugos kainos;
- skirstymo paslaugos vidutinės ir žemos įtampos tinklais kainos;
- visuomeninio tiekimo kainos.

Primename, kad Komisija elektros energijos tarifus, kurie bus taikomi buitiniams vartotojams nuo 2017 m. sausio 1 d., patvirtins ne vėliau kaip iki 2016 m. lapkričio 30 d.