Įeiti
Publikuota: 2016.10.14. Atnaujinta:

Mažiesiems elektros energijos skirstytojams nustatytos kainų viršutinės ribos


Komisija, įvertinusi mažųjų elektros energijos skirstymo įmonių – AB „Achema", AB „Lifosa", AB „Akmenės cementas" , UAB „E Tinklas" ir UAB „Dirbtinis pluoštas" – pateiktus duomenis, nustatė elektros energijos skirstymo paslaugų kainų viršutines ribas 2017 metams.

1 lentelė. Elektros energijos skirstymo įmonių teikiamų paslaugų kainų viršutinės ribos, ct/kWh be PVM

Įmonės pavadinimas Vidutinė tampa Pokytis, proc. Žema įtampa Pokytis,
proc.
Visuomeninio tiekimo paslauga Pokytis, proc.
2016 m.2017 m. 2016 m.2017 m. 2016 m.2017 m. 
AB „Lifosa"5,172,70-47,8 proc.4,826,13+27,2 proc.---
UAB „E Tinklas"2,551,91 -25,39 proc. 1,791,50-16,20  proc. ---
AB „Akmenės cementas"1,521,64+7,89 proc.3,723,17-14,78 proc.---
AB „Achema"---0,660,62*-4,6  proc. ---
UAB „Dirbtinis pluoštas"0,610,64+4,9 proc.0,900,95+5,6 proc.0,320,35+ 9,38 proc.

* AB „Achema“ elektros energiją skirsto tik žemos įtampos tinklais, todėl nustatyta bendra skirstymo paslaugos kainos viršutinė riba.

Elektros energijos skirstymo paslaugų kainų viršutinių ribų pokyčių veiksniai:

- kintantys persiunčiamos elektros energijos kiekiai;

- infliacija;

- prognozuojamas BVP augimas;

- investicijų grąžos perskaičiavimas;

- įsigyjamos elektros energijos kainų pokyčiai;

- įmonių pastoviųjų sąnaudų pokyčiai.  

 

Elektros energijos skirstymo įmonės pagal Komisijos nustatytas kainų viršutines ribas suskaičiuos ir išdiferencijuos tarifus pagal atskiras vartotojų grupes. Komisijai juos patikrinus, bus patvirtinti galutiniai tarifai vartotojams. Nauji tarifai turi būti patvirtinti ne vėliau kaip iki 2016 m. lapkričio 30 d., jie bus taikomi nuo 2017 m. sausio 1 d.