Įeiti
Publikuota: 2016.10.14. Atnaujinta:

Nustatyta elektros energijos sisteminių paslaugų kaina 2017 metams


Komisija, įvertinusi perdavimo sistemos operatoriaus AB „Litgrid" pateiktus duomenis apie prognozuojamą paslaugų kiekį, nustatė elektros energijos sisteminių paslaugų kainą 2017 metams – 0,393 ct/kWh. (2016 m. II pusm. – 0,273 ct/kWh).

Sisteminių paslaugų kainos pokytį lėmė išaugęs įtampos valdymo poreikis, atsiradęs pradėjus veikti tarpsisteminėms jungtims – „LitPol Link" su Lenkija ir „NordBalt" su Švedija, kurių stabiliam veikimui užtikrinti reikalingi didesni rezervai. Primename, kad 2016 m. II pusm. Komisija sumažino sisteminių paslaugų kainą, įvertinusi ankstesniais laikotarpiais AB „Litgrid" gautas perteklines pajamas dėl faktinio ir prognozuoto užsakomo rezervo kiekių skirtumo, taip pat sumažintas AB „Lietuvos energijos gamyba" rezervinių paslaugų teikimui reikalingas sąnaudas, 2014 m. atlikus planinį patikrinimą.

Sisteminės paslaugos užtikrina elektros energijos tiekimo kokybės ir patikimumo lygį (palaiko nustatytų ribų įtampą ir dažnį, reikiamas galios ir energetikos išteklių rezervą). Į sisteminių paslaugų kainas įtraukiamos aktyviosios galios pirminio, antrinio avarinio, tretinio rezervo užtikrinimo paslaugų įsigijimo sąnaudos, reaktyviosios galios ir įtampos valdymo bei avarijų, sutrikimų prevencijos ir jų likvidavimo paslaugų teikimo sąnaudos.

Primename, kad galutinis tarifas elektros energijos vartotojui susideda iš:
- įsigijimo kainos;
- viešuosius interesus atitinkančių paslaugų kainos;
- sisteminių paslaugų kainos;
- perdavimo paslaugos kainos;
- skirstymo paslaugos vidutinės ir žemos įtampos tinklais kainos;
- tiekimo kainos.

Komisija elektros energijos tarifus, kurie bus taikomi buitiniams vartotojams nuo 2017 m. sausio 1 d., patvirtins ne vėliau kaip iki 2016 m. lapkričio 30 d.