Įeiti
Publikuota: 2016.10.14. Atnaujinta:

Tauragėje mažėja šilumos ir karšto vandens kainos


Komisija, išanalizavusi UAB Tauragės šilumos tinklų 2011–2013 metų faktines sąnaudas bei pateiktą šilumos bazinės kainos dedamųjų projektą, nepripažino pagrįstomis 437,7 tūkst. Eur  sąnaudų, kaip būtinų centralizuotai šilumos tiekimo veiklai, ir nustatė vartotojams 4,38 ct/kWh (be PVM) šilumos kainą, t. y. apie 14 proc. mažesnę, nei prašė bendrovė.

1 pav. UAB Tauragės šilumos tinklų šilumos kainos (ct/kWh be PVM)

 

                * Skaičiavimuose naudojamos 2016 m. rugpjūčio mėnesio kuro kainos.

Keičiasi ir UAB Tauragės šilumos tinklų karšto vandens kainos: daugiabučių namų gyventojai už karštą vandenį mokės kiek mažiau nei dabar – 4,79 Eur/m3 (be PVM).

Komisija posėdyje taip pat konstatavo, kad nuo 2013 m. rugpjūčio 1 d. iki 2015 m. balandžio 30 d. bendrovė dėl kuro kainų skirtumo papildomai gavo 22,7 tūkst. Eur pajamų. Tauragės rajono savivaldybės taryba turi įvertinti šias pajamas nustatydama šilumos kainos dedamąsias pirmiesiems bazinės šilumos kainos galiojimo metams.

UAB Tauragės šilumos tinklai 2015–2018 metais planuoja įgyvendinti investicijų už 2 644,2 tūkst. Eur, iš jų 1 789,6 tūkst. Eur suma bus finansuojama ES struktūrinių fondų paramos lėšomis. Didžiausia investicija – 6 MW galios biokuro katilo statyba, bendra darbų vertė – 1 737,7 tūkst. Eur. Dar 289,6 tūkst. Eur numatoma investuoti į Eičių gyvenvietės šilumos ūkio modernizavimą, šilumos tiekimo infrastruktūros atnaujinimui ir naujų trasų paklojimui ketinama skirti 307,0 tūkst. Eur.

UAB Tauragės šilumos tinklai šiluma ir karštu vandeniu aprūpina Tauragės miesto bei Eičių kaimo vartotojus. Daugiau nei 90 proc. šilumos bendrovė pagamina iš biokuro.

Komisijos nustatytos naujos UAB Tauragės šilumos tinklų kainos įsigalios Tauragės rajono savivaldybės tarybai nustačius šilumos kainos dedamąsias pirmiesiems bazinės kainos galiojimo metams.