Įeiti
Publikuota: 2016.10.21. Atnaujinta: 2016.10.24

Dviem bendrovėms laikinai stabdomas gamtinių dujų tiekimo licencijų galiojimas


Komisija UAB „ENERTY" ir Energijos tiekimas UAB prašymu laikinai stabdo gamtinių dujų tiekimo licencijų galiojimą, nes bendrovės nevykdo veiklos daugiau nei trejus metus.

Komisijos turimais duomenimis, abi bendrovės gamtinių dujų tiekimo veiklos nevykdė nuo pat licencijų išdavimo – Energijos tiekimas UAB licencija išduota 2013 m. rugsėjo mėn., UAB  „ENERTY" (anksčiau vadinosi UAB „SBE Energy") – 2013 m. birželio mėn.

Licencijuojamą ir leidimais reguliuojamą gamtinių dujų tiekimo veiklą vykdančios bendrovės Komisijai periodiškai  turi teikti veiklos ataskaitas. Jeigu veikla nevykdoma, ūkio subjektai raginami kreiptis į Komisiją, kad licencijos būtų laikinai stabdomos arba naikinamos, nusprendus ateityje nevykdyti veiklos.

Iš viso šiuo metu gamtinių dujų tiekimo licencijas turi 35 bendrovės, iš jų 12 vykdo veiklą. Visas sąrašas skelbiamas čia.