Įeiti
Publikuota: 2016.10.21. Atnaujinta:

UAB „Energidas“ vykdys nepriklausomą elektros energijos tiekimą


Komisija UAB „Energidas“ išdavė leidimą vykdyti nepriklausomą elektros energijos tiekimą. Bendrovė planuoja pradėti veiklą 2017 m. sausio mėnesį.

UAB „Energidas“ numato  elektros energiją  pirkti  didmeninėje  rinkoje  (Nord  Pool biržoje)  ir  pagal  sudarytas  dvišales  pirkimo – pardavimo  sutartis  tiekti  ją  vartotojams visoje  Lietuvoje. 

Šiuo metu nepriklausomo elektros energijos tiekimo licencijas / leidimus iš viso turi 47 ūkio subjektai, visą sąrašą galite rasti čia.