Įeiti
Publikuota: 2016.10.21. Atnaujinta:

Komisija nustatė, kad dalis šilumos įmonių nenaudingai vartotojams pirko biokurą


Komisija nustatė, kad 5 šilumos tiekėjai (UAB „Mažeikių šilumos tinklai“, UAB „Tauragės šilumos tinklai“, UAB „Litesko“ fil. „Kelmės šiluma“, UAB „Skuodo šiluma“, UAB „Ignalinos šilumos tinklai“) ir nepriklausomas reguliuojamas šilumos gamintojas UAB „Matuizų plytinė“ 2015 m. be pateisinamų priežasčių neįsigijo biržoje ne mažiau nei 50 proc. šilumai gaminti reikalingo biokuro kiekio, taip neužtikrindami, kad vartotojams šiluma būtų tiekiama mažiausiomis sąnaudomis.

Šilumos tiekėjai ir nepriklausomi reguliuojami šilumos gamintojai biržoje 2014 m. turėjo įsigyti ne mažiau nei 10 proc. šilumai gaminti reikalingo biokuro kiekio, 2015 m. – ne mažiau nei 50 proc., šįmet – 100 proc.

Įvertinus, kiek konkrečiai kiekviena įmonė 2015 m. permokėjo už biokurą, įsigydama jį ne ekonomiškai naudingiausiu būdu, Komisija įvertins nustatydama šilumos kainas ateities laikotarpiams.

Už tokius pažeidimus gali būti taikomos sankcijos, kaip numatyta Energetikos įstatyme, kurios gali siekti iki 1 proc. įmonių reguliuojamosios veiklos pajamų. Komisija sprendimą dėl sankcijų taikymo kiekvienai įmonei individualiai turi priimti ne vėliau kaip per 6 mėnesius.

Komisija iš viso vertino 57 energetikos įmonių (45 šilumos tiekėjų ir 12 nepriklausomų reguliuojamų šilumos gamintojų) 2015 m. biokuro pirkimus. Be anksčiau minėtų ūkio subjektų dar 6 šilumos tiekimo įmonės ir 4 nepriklausomi reguliuojami šilumos gamintojai taip pat nenupirko biržoje numatyto biokuro kiekio, tačiau pateikė pagrindžiančius įrodymus, kad to negalėjo padaryti dėl objektyvių priežasčių – biržoje nebuvo reikiamos rūšies biokuro arba kitur tai daryti buvo ekonomiškai naudingiau. 

Primename, kad parėjusiais metais Komisija ūkio subjektams, nepirkusiems biržoje reikiamo biokuro, skyrė 13 įspėjimų ir vieną piniginę baudą.