Įeiti
Publikuota: 2016.10.21. Atnaujinta:

Komisija pradeda skaičiuoti 2017 m. I pusm. gamtinių dujų tarifus


Komisija, įvertinusi AB „Amber Grid" pateiktus duomenis apie perdavimo sistemos naudotojų planuojamus užsakyti ilgalaikius pajėgumus 2017 metams, nustatė gamtinių dujų perdavimo paslaugų kainų viršutines ribas įleidimo ir išleidimo taškuose.

Vidutinė perdavimo kainos už pajėgumus viršutinė riba 2017 m. Lietuvos perdavimo sistemos vidaus naudotojams sieks 450,23 Eur/MWh/para/metai (mažėja 1,2 proc., palyginus su 2016 m. – 455,74 Eur/MWh/para/metai).

Pagrindinės pokyčio priežastys:
• nustatytas 9,6 proc. mažesnis nei 2016 m. bendras sąnaudų lygis  dėl gautų didesnių pajamų už trumpalaikius pajėgumus ir mažesnių , nei buvo planuota, sąnaudų neįvykdžius planuotų investicijų;
• 2017 m. planuojami užsakyti ilgalaikiai pajėgumai vidiniame išleidimo taške, palyginus su 2016 m., mažėja 8,9 proc.   ir sudaro 87024 MWh/para/metai (2016 m. prognozuoti užsakyti pajėgumai buvo 95501 MWh/para/metai);
• maksimalūs paros srautai 2017 m. planuojami 206 873 MWh/para., t. y. 1,3 proc. didesni negu buvo planuoti 2016 m., transportuotini dujų kiekiai 2017 m. planuojami 22 033 173., t. y. 2,1 proc. didesni negu 2016 m.

Komisija AB „Amber Grid" 2017 metams nustatė maksimalų leistiną pajamų lygį iš perdavimo veiklos – 40,871 mln. Eur (2016 metams nustatytas pajamų lygis buvo 45,189  mln. Eur), jis paskirstomas tarp įleidimo ir išleidimo taškų.

1 lentelė. Perdavimo pajėgumų kainų viršutinių ribų palyginimas, 2016–2017 m.

 2016 m.2017 m.Pokytis, proc.
Lietuvos gamtinių dujų perdavimo sistemos įleidimo taškuose: ​ ​ ​
Lietuvos perdavimo sistemos sujungimo taškas su suskystintų gamtinių dujų (SGD) terminalo jungtimi Klaipėdoje, Eur/MWh/parą/metus10,0520,03*+99,3
Lietuvos perdavimo sistemos sujungimo taškas su Latvijos gamtinių dujų perdavimo sistema, kuriuo perduotos gamtinės dujos į Lietuvos gamtinių dujų perdavimo sistemą apskaitomos Kiemėnų dujų apskaitos stotyje, Eur/MWh/parą/metus32,3231,74-1,8
Lietuvos perdavimo sistemos sujungimo taškas su Baltarusijos gamtinių dujų perdavimo sistema, kuriuo perduotos gamtinės dujos į Lietuvos gamtinių dujų perdavimo sistemą apskaitomos Kotlovkos dujų apskaitos stotyje, Eur/MWh/parą/metus32,3231,74-1,8
Lietuvos gamtinių dujų perdavimo sistemos išleidimo taškuose: ​ ​ ​
• Išoriniuose išleidimo taškuose:            
- Lietuvos perdavimo sistemos sujungimo taškas su Latvijos gamtinių dujų perdavimo sistema, kuriuo perduotos gamtinės dujos iš Lietuvos gamtinių dujų perdavimo sistemos apskaitomos Kiemėnų dujų apskaitos stotyje, Eur/MWh/parą/metus38,0536,02-5,3
- Lietuvos perdavimo sistemos sujungimo taškas su Rusijos Federacijos Kaliningrado regiono gamtinių dujų perdavimo sistema, kuriuo perduotos gamtinės dujos iš Lietuvos gamtinių dujų perdavimo sistemos apskaitomos Šakių dujų apskaitos stotyje, Eur/MWh/parą/metus58,8256,73-3,6
• Vidiniame išleidimo taške, Eur/MWh/parą/metus428,82421,81-1,6

* Iš viso suskaičiuota kaina šiame taške yra 30,04 Eur/MWh, tačiau, siekiant skatinti rinkos dalyvius naudotis SGD terminalu, ši kaina taikoma ne iš karto – nuo 2016 m. ji didinama palaipsniui, kol iki 2018 m. pasieks numatytą lygį. 2017 metais skaičiuojama 2/3 visos kainos.

AB „Amber Grid" pagal Komisijos nustatytas kainų viršutines ribas suskaičiuos konkrečias gamtinių dujų perdavimo paslaugų kainas už pajėgumus, užsakomus kiekviename įleidimo ir išleidimo taške.  Jos bus patvirtintos Komisijai patikrinus, ar neviršijamos viršutinės ribos, nediskriminuojamos atskirų vartotojų grupės.

Komisija iki 2016 m. lapkričio mėn. pabaigos suskaičiuos visas gamtinių dujų tarifo dedamąsias ir patvirtins konkrečius tarifus buitiniams vartotojams, kurie galios 2017 m. I pusmetį.

Daugiau apie gamtinių dujų tarifus vartotojai gali sužinoti Komisijos edukacinėje interneto svetainėje www.energetikosabc.lt