Įeiti
Publikuota: 2016.10.27. Atnaujinta:

Brangsta UAB „Literma“ centralizuotai tiekiamos suskystintos naftos dujos


Komisija, įvertinusi UAB „Literma" pateiktus duomenis, nustatė naujas centralizuotai tiekiamų suskystintų naftos dujų kainas, kurios galios nuo 2016 m. gruodžio 2 d. iki 2017 m. gruodžio 1 d.

1 lentelė. UAB „Literma" centralizuotai tiekiamų suskystintų naftos dujų kainos be PVM (galiojančios ir naujai nustatytos)

Kainos dalisGaliojanti kainaNustatyta kainaPokytis, proc.
Pastovioji dalis
4,71 Eur/mėn.7,77 Eur/mėn.+64,97 proc.
Kintamoji dalis0,63 Eur/m30,60 Eur/m3-4,76 proc.


Kintamoji tarifo dalis, mokama už suvartotą centralizuotai tiekiamų suskystintų naftos dujų kiekį, mažėja beveik 5 proc.

Pastovioji kainos dalis, kurią vartotojai moka kas mėnesį nepriklausomai nuo suvartoto dujų kiekio, didėja įvertinus bendrovės patiriamas faktines veiklos sąnaudas. UAB „Literma“ skaičiavimais, 2016 m. remonto, techninės priežiūros ir eksploatavimo darbų sąnaudos bus apie 39 proc. didesnės (laukiami duomenys) nei buvo numatyta nustatant dabar galiojančią centralizuotai tiekiamų suskystintų naftos dujų kainą. 2017 m. bendrovė privalės atlikti rezervuarinių įrenginių vidaus apžiūros darbus (atliekama kas 4 metus) bei dujotiekio techninio patikrinimo darbus (atliekami kas 5 metus). Dėl šių priežasčių sąnaudos auga.  

UAB „Literma“ centralizuotai tiekiamas suskystintas naftos dujas tiekia Rokiškio rajono savivaldybės teritorijoje ir aptarnauja 345 vartotojus.