Įeiti
Publikuota: 2016.10.27. Atnaujinta:

Komisija suderino AB „Lietuvos energijos gamyba“ ilgalaikio turto nusidėvėjimo laikotarpius


Siekiant užtikrinti, kad energetikos įmonės, besiverčiančios veikla, kurios kainos yra reguliuojamos valstybės, teisingai ir pagrįstai nustatytų šioje veikloje naudojamo ilgalaikio turto nusidėvėjimo (amortizacijos) normas, Komisija suderino AB „Lietuvos energijos gamyba“ naujų šilumos gamybos pajėgumų nusidėvėjimo laikotarpius.

Teisės aktai įpareigoja ūkio subjektus skaičiuojant ilgalaikio turto nusidėvėjimo (amortizacijos) sąnaudas taikyti Komisijos nustatytą nusidėvėjimo (amortizacijos) skaičiavimo laikotarpį ir tiesiogiai proporcingą skaičiavimo metodą. Tais atvejais, kai ilgalaikiam turtui nėra numatytas nusidėvėjimo (amortizacijos) laikotarpis, ūkio subjektas turi numatyti protingą terminą ir suderinti jį su Komisija.

Ilgalaikio turto nusidėvėjimo (amortizacijos) sąnaudos yra įskaičiuojamos į gaminamos energiją kainą, todėl tokio turto nusidėvėjimo laikotarpių derinimas yra būtinas, siekiant užtikrinti, kad vartotojai už paslaugas mokėtų tik būtosiomis sąnaudomis pagrįsta kaina.