Įeiti
Publikuota: 2016.10.27. Atnaujinta:

Komisija vienašališkai nustatė UAB „Druskininkų dujos“ centralizuotai tiekiamų suskystintų naftos dujų kainas


UAB „Druskininkų dujos" teisės aktuose nustatytais terminais nepateikė perskaičiuotų centralizuotai tiekiamų suskystintų naftos dujų kainų, todėl Komisija jas nustatė vienašališkai. Naujos kainos vartotojams bus taikomos nuo 2016 m. gruodžio 2 d. iki 2017 m. gruodžio 1 d.

Pastovioji kainos dalis, mokama kas mėnesį nepriklausomai nuo suvartojamo gamtinių dujų kiekio, vidutiniškai mažėja 2–2,5 proc., kintamoji dalis, t. y. už suvartotą gamtinių dujų kiekį, didėja 10,1 proc.

1 lentelė. UAB „Druskininkų dujos" centralizuotai tiekiamų suskystintų naftos dujų kainos be PVM (galiojančios ir naujai nustatytos)

 Galiojanti kainaNustatyta kainaPokytis, proc.
Pastovioji kainos dalis
1 gr. (suvartoja iki 150 m3 per metus)3,30 Eur/mėn.3,22 Eur/mėn.-2,48 proc.
2 gr. (suvartoja virš 150 m3 per metus)5,36 Eur/mėn.5,24 Eur/mėn.-2,29 proc.
Kintamoji kainos dalis1,19 Eur/m31,31 Eur/m310,08 proc.


Primename, kad UAB „Druskininkų dujos“ nuo 2016 m. lapkričio 1 d. nutraukia gamtinių dujų tiekimo ir skirstymo veiklą. Jeigu bendrovė nuspręs netiekti vartotojams centralizuotai tiekiamų suskystintų naftos dujų, Komisijos vienašališkai nustatytas kainas privalėtų taikyti veiklą perimsiantis ūkio subjektas.

2016 m. UAB „Druskininkų dujos“ pajamos iš centralizuotai tiekiamų suskystintų naftos dujų sudaro apie 3 proc. visų bendrovės pajamų, ši paslauga teikiama 102 vartotojams, iš kurių didžioji dauguma yra daugiabučių ar individualių namų gyventojai ir 2 juridiniai asmenys.

Centralizuotai tiekiamų suskystintų naftos dujų kainos yra reguliuojamos nuo 2014 metų. Ūkio subjektams nepateikus kainoms nustatyti reikalingų duomenų, Komisija turi teisę jas nustatyti vienašališkai. Taip užtikinama, kad vartotojams paslaugos būtų teikiamos būtinosiomis sąnaudomis pagrįstomis kainomis.