Įeiti
Publikuota: 2016.10.27. Atnaujinta:

Pakoreguotos UAB „Fortum Heat Lietuva“ ir AB agrofirmos „Josvainiai“ gamtinių dujų skirstymo paslaugų kainų viršutinės ribos 2017 metams


Komisija posėdyje 2017 metams patvirtino UAB „Fortum Heat Lietuva" 6,25 Eur/MWh be PVM gamtinių dujų skirstymo kainos viršutinę ribą (mažėja 3,44 proc., palyginus su 2016 m. – 6,47 Eur/MWh be PVM) ir AB agrofirmos „Josvainiai" – 1,79 Eur/MWh be PVM (didėja 6,55 proc., palyginus su 2016 m. – 1,68 Eur/MWh be PVM).

UAB „Fortum Heat Lietuva" gamtinių dujų skirstymo paslaugos kainos viršutinė riba mažėja dėl mažesnių nei planuota 2015 m. faktinių sąnaudų technologinėms reikmėms, AB agrofirmos „Josvainiai" skirstymo paslaugos kainos viršutinė riba didėja dėl planuojamų paskirstyti mažesnių gamtinių dujų kiekių (2017 m. planuojamas paskirstyti gamtinių dujų kiekis yra 27 737 MWh, t. y. 1,87 proc. mažiau nei 2016 m. – 28 265 MWh).

UAB „Fortum Heat Lietuva" tiekia gamtines dujas Joniškio rajono savivaldybėje, AB agrofirma „Josvainiai" – Josvainių miestelyje.

Komisija gamtinių dujų skirstymo paslaugų kainų viršutinę ribą gali koreguoti pasikeitus infliacijos lygiui, importuojamų (atgabenamų) dujų kainoms, mokesčiams, dujų kiekiui, įmonėms įgyvendinus su Komisija suderintas investicijas ir t. t., tačiau ne dažniau kaip kartą per metus.

Primename, kad gamtinių dujų skirstymo įmonės pagal Komisijos patvirtintas paslaugų kainų viršutines ribas apskaičiuos ir pagal atskiras vartotojų grupes išdiferencijuos konkrečius gamtinių dujų tarifus, kuriuos Komisija, patikrinusi, ar nėra viršijamos viršutinės ribos, nediskriminuojamos atskirų vartotojų grupės, patvirtins ne vėliau kaip iki 2016 m. lapkričio mėn. pabaigos.