Įeiti
Publikuota: 2016.10.28. Atnaujinta:

Komisija paskelbė elektros energijos perdavimo paslaugų kainas ir jų taikymo tvarką 2017 metams


Komisija, patikrinusi, ar AB „Litgrid pateiktos diferencijuotos elektros energijos perdavimo paslaugų kainos neviršija nustatytos viršutinės kainų ribos, nediskriminuoja vartotojų ar jų atskirų grupių, priėmė sprendimą paskelbti AB „Litgrid" patvirtintas elektros energijos perdavimo paslaugų kainas ir jų taikymo tvarką 2017 metams.

Komisija sprendimą dėl AB „Litgrid" perdavimo paslaugų kainos viršutinės ribos 2017 metams priėmė 2016 m. rugsėjo 30 d. posėdyje – nustatė 0,672 ct/kWh be PVM perdavimo paslaugos kainos viršutinę ribą, sisteminių paslaugų kaina 2017 metams – 0,393 ct/kWh be PVM – nustatyta 2016 m. spalio 14 d. posėdyje.

1 lentelė. iferencijuotos elektros perdavimo paslaugų kainos 2016–2017 metais

Kainos pavadinimas

Mato vnt.

Kaina (be PVM) ​ ​ ​
330-110 kV įtampoje ​35-6 kV įtampoje ​
Galioja nuo 2016 m. rugpjūčio 1 d.Galios nuo 2017 m.
sausio 1 d.
Galioja nuo 2016 m. rugpjūčio 1 d.Galios nuo 2017 m.
sausio 1 d.
Nediferencijuota elektros energijos perdavimo paslaugos kaina (1.1.+1.2.)ct/kWh0,9631,0640,9971,122
Perdavimo paslaugos kainact/kWh0,6900,6710,7240,729
Sisteminių paslaugų kainact/kWh0,2730,3930,2730,393
Dvinaris tarifas     
Energijos dedamojict/kWh0,4410,4290,4690,468
Galios dedamojiEUR/kW mėnesiui1,2931,2911,3261,401
Sisteminių paslaugų tarifasEUR/kW mėnesiui1,5382,1761,5382,176
Kaina už reaktyviosios energijos generavimą į perdavimo tinkląct/kVarh0,1420,1420,1420,142
Kaina už reaktyviosios energijos naudojimą iš perdavimo tinkloct/kVarh0,0710,0710,0710,071
Kaina už elektros energijos kiekį, importuotą arba eksportuotą iš/į valstybes, kurių PSO nėra Atsiskaitymų pagal kompensavimo tarp perdavimo sistemos operatorių mechanizmą ilgalaikės sutarties šalysct/kWh0,050,05--


Paskelbtos elektros energijos perdavimo paslaugų kainos ir jų taikymo tvarka įsigalios 2017 m. sausio 1 d.