Įeiti
Publikuota: 2016.10.28. Atnaujinta:

Komisija suderino UAB Kretingos šilumos tinklų ilgalaikio turto nusidėvėjimo laikotarpius


Komisija, siekdama užtikrinti, kad reguliuojamų šilumos tiekimo įmonių veikloje naudojamas turtas būtų eksploatuojamas efektyviai, suderino UAB Kretingos šilumos tinklų ilgalaikio turto nusidėvėjimo laikotarpius.

Šilumos tiekimo veiklą reglamentuojantys teisės aktai įpareigoja ūkio subjektus skaičiuojant ilgalaikio turto nusidėvėjimo (amortizacijos) sąnaudas taikyti Komisijos nustatytą nusidėvėjimo (amortizacijos) skaičiavimo laikotarpį ir tiesiogiai proporcingą skaičiavimo metodą. Tais atvejais, kai ilgalaikiam turtui nėra numatytas nusidėvėjimo (amortizacijos) laikotarpis, šilumos tiekėjas turi numatyti protingą terminą ir suderinti jį su Komisija.

Ilgalaikio turto nusidėvėjimo (amortizacijos) sąnaudos yra įskaičiuojamos į tiekiamos šilumos kainą, todėl tokio turto nusidėvėjimo laikotarpių derinimas yra būtinas, siekiant užtikrinti, kad vartotojai už šilumą mokėtų tik būtosiomis sąnaudomis pagrįsta kaina.