Įeiti
Publikuota: 2016.10.28. Atnaujinta:

Komisija vienašališkai nustatė UAB „Saurida“ centralizuotai tiekiamų suskystintų naftos dujų kainas


Komisija, įvertinusi UAB „Saurida“ pateiktas perskaičiuotas centralizuotai tiekiamų suskystintų naftos dujų kainas, priėmė sprendimą jas nustatyti vienašališkai, nes bendrovė neatsižvelgė į Komisijos pastabas dėl reguliuojamo turto vertės, jo nusidėvėjimo, investicijų grąžos, mokesčių sumų ir nepakoregavo skaičiavimų. Nustatytos kainos bus taikomos nuo 2016 m. gruodžio 2 d. ir galios 12 mėnesių.  

 

Lentelė. UAB „Saurida“ tiekiamų suskystintų naftos dujų kainų (be PVM) palyginimas

Kainos dalisGaliojanti kaina Nustatyta kaina Pokytis, proc.
Pastovioji dalis2,08 Eur/mėn.2,30 Eur/mėn.9,56 proc.
Kintamoji dalis1,04 Eur/m31,55 Eur/m349,04 proc.


Vartotojai moka pastoviąją kainos dalį per mėnesį, kuri nepriklauso nuo suvartojamo suskystintų naftos dujų kiekio, – ji didėja apie 10 proc., ir kintamąją dalį, t. y. už kiekvieną suvartotą m3 suskystintų naftos dujų. Kintamoji tarifo dalis didėja dėl prognozuojamos didesnės suskystintų naftos dujų įsigijimo kainos, mažėjančio vartotojų skaičiaus bei faktiškai parduotų suskystintų naftos dujų ir prognozuoto parduoti kiekio praėjusiu laikotarpiu.

 

Komisija UAB „Saurida“ centralizuotai tiekiamų suskystintų naftos dujų kainas vienašališkai nustato antrus metus iš eilės, ši bendrovė aptarnauja Mažeikių miesto gyventojus.

Primename, kad 2016 m. spalio 27 d. posėdyje Komisija vienašališku sprendimu nustatė UAB „Druskininkų dujos“ centralizuotai tiekiamų suskystintų naftos dujų kainas.