Įeiti
Publikuota: 2016.10.28. Atnaujinta:

Mažėja AB „Energijos skirstymo operatorius“ gamtinių dujų skirstymo kainos viršutinė riba


Komisija, išanalizavusi AB „Energijos skirstymo operatorius" 2016 m. faktinius duomenis bei įvertinusi bendrovės pateiktus planinius skaičiavimus,  2017 m.  nustatė 7,25 Eur/MWh (be PVM) gamtinių dujų skirstymo kainos viršutinę ribą (8,5 proc. mažesnę, palyginus su 2016 m. – 7,92 Eur/MWh be PVM).

Esminės pokyčio priežastys – mažesnės sąnaudos technologinėms reikmėms ir planuojami paskirstyti didesni gamtinių dujų kiekiai.

AB „Energijos skirstymo operatorius pagal Komisijos nustatytą skirstymo paslaugos kainos viršutinę ribą suskaičiuos ir išdiferencijuos tarifus pagal atskiras vartotojų grupes. Komisijai patikrinus, ar jie neviršija nustatytų viršutinių ribų, nediskriminuoja atskirų vartotojų grupių, bus patvirtinti konkretūs gamtinių dujų tarifai, kurie buitiniams vartotojams bus taikomi 2017 m. pirmąjį pusmetį.

Komisijos sprendimu kainų viršutinės gali būti koreguojamos pasikeitus infliacijos lygiui, importuojamų (atgabenamų) dujų kainoms, mokesčiams, dujų kiekiui, dujų įmonėms įgyvendinus su Komisija suderintas investicijas ir t. t., tačiau ne dažniau kaip kartą per metus.