Įeiti
Publikuota: 2016.10.28. Atnaujinta:

Patvirtintas 2017 m. elektros energetikos sektoriaus VIAP biudžetas


Komisija patvirtino 2017 m. elektros energetikos sektoriaus viešuosius interesus atitinkančių paslaugų (VIAP) biudžetą, įvertinus ankstesnių laikotarpių neatitikimus – 111,935 mln. Eur (2016 m. – 153,016 mln. Eur).

VIAP lėšų poreikis mažėja Lietuvai įgyvendinus strateginį projektą – užbaigus elektros jungties su Švedija „NordBalt" statybas. Vyriausybė nėra priėmusi sprendimų dėl remtinos elektros energijos gamybos apimties termofikacinėms elektrinėms ir elektrinėms, kuriose elektros energija gaminama tiekimo saugumui užtikrinti, ir elektros energetikos sistemos rezervų užtikrinimo dėl valstybės energetinio saugumo, todėl patvirtintas 2017 m. biudžetas dar gali būti negalutinis. Vyriausybei priėmus sprendimus, Komisija dėl to spręs papildomai.

1 lentelė. VIAP lėšų biudžetas 2016 m. ir 2017 m.

VIAP paslauga2016 m. poreikis, mln. Eur2017 m. poreikis, mln. Eur2015 m. fakto ir plano neatitikimai (pagal pinigų srautą), mln. Eur2017m. biudžetas, įvertinus neatitikimus, mln. Eur
7.1 paslauga (AEI gamyba ir balansavimas)93,243111,372-0,071111,301
AEI gamyba88,495103,875+2,684106,559
AEI balansavimas (perdavimo tinkle)3,8986,124-2,2973,827
AEI balansavimas (skirstymo tinkle)0,851,373-0,4580,915
7.2 paslauga (TEC gamyba) 00-6,173-6,173
7.3 paslauga (LEG gamyba) 00-1,784-1,784
7.4 paslauga (LEG rezervai) 25,146000
7.5 paslauga (VAE) 0000
7.6 paslauga (Strateginiai projektai)19,588000
7.7 paslauga (IAE)0000
7.8 paslauga (AEI) gamintojų prijungimas0,545-0,0040-0,004
7.9 paslauga (tinklų plėtra dėl AEI)-0,003-0,1390-0,139
Administravimas0,1620,16200,162
Išlaidų, susijusių su saulės elektrinių plėtojimu, kompensavimas0,0220,03500,035
Lėšų likučio saugojimo rezultatas0000
Skolinimosi rezultatas0,2410,05+0,0740,124
Įplaukų neatitikimas 00+8,4138,413
VISO:138,944111,476+0,459111,935


Komisija VIAP kainą diferencijuoja:

• Gamintojams, gaminantiems elektros energiją ir ją vartojantiems savo reikmėms, – 1,140 ct/kWh be PVM (2016 m. – 1,628 ct/kWh be PVM);

• Visiems likusiems vartotojams – 1,060 ct/kWh be PVM (2016 m. – 1,497 ct/kWh be PVM).

Nustatytos VIAP lėšos skiriamos remti ir skatinti vietinę gamybą iš atsinaujinančių energetikos išteklių ir VIAP lėšų administratoriaus veiklai.