Įeiti
Publikuota: 2016.10.28. Atnaujinta:

Už laiku nepateiktą informaciją apie reguliuojamą veiklą – įspėjimas


Komisija UAB „Saurida“, Mažeikiuose vykdančiai centralizuotai tiekiamų suskystintų naftos dujų veiklą, skyrė įspėjimą už reguliuojamos veiklos sąlygų pažeidimą, nes bendrovė numatytais terminais nepateikė pajamų bei sąnaudų ataskaitų ir 2015 m. finansinės atskaitomybės bei audituotos metinės reguliuojamos suskystintų naftos dujų veiklos pajamų ir sąnaudų ataskaitos bei pagrindžiančių dokumentų.

Komisija atsižvelgė į  bendrovės nurodytas objektyvias priežastis, todėl UAB „Saurida“ nebus taikomos papildomos poveikio priemonės, kurios ūkio subjektams įprastai numatomos pažeidus reguliuojamos veiklos sąlygas, nes bendrovė pašalino pažeidimą.

UAB „Saurida“ reguliuojamos veiklos pažeidimą padarė pirmą kartą.

Komisija dar kartą primena ūkio subjektams apie jų pareigą laiku teikti teisės aktuose numatytą informaciją ir duomenis apie vykdomą reguliuojamą veiklą.