Įeiti
Publikuota: 2016.10.31. Atnaujinta:

Nustatyta naudojimosi jungiamųjų linijų paslaugomis kaina 2017 metams


Nuo 2017 m. sausio 1 d. naudojimosi jungiamųjų linijų paslaugomis kaina, taikoma eksportuojant elektros energiją į trečiąsias šalis, bus 5,23 Eur/MW (be PVM).

Ši kaina taikoma nepriklausomiems elektros energijos tiekėjams, eksportuojantiems elektros energiją į trečiąsias šalis. Palyginus su dabar galiojančia, ji mažėja 0,8 proc., iš esmės tai lėmė prognozuojamas perduodamo elektros energijos kiekio augimas.

Naudojimosi jungiamųjų linijų paslaugomis kaina nustatoma:
- atsižvelgiant į faktinę perdavimo sistemos sąnaudų dalį, tenkančią naudojimosi jungiamųjų linijų paslaugoms, bei faktinę naudojimosi paslaugomis apimtį;
- nesant faktinių sąnaudų ir kiekio duomenų pirmaisiais ir antraisiais metais naudojimosi jungiamosiomis linijomis paslaugų kaina bus nustatoma atsižvelgiant į planuojamą pastoviųjų sąnaudų, tenkančių šioms paslaugoms, dydį bei elektros energijos suvartojimo technologinėms ir savoms reikmėms dalį;
- pirmaisiais ir antraisiais metais į pastoviąsias sąnaudas, tenkančias naudojimosi jungiamųjų linijų paslaugoms, neįtraukiami patiriami kaštai pagal kompensavimo tarp perdavimo sistemos operatorių (ITC) mechanizmą – jie bus įvertinami nustatant elektros energijos perdavimo paslaugos kainą.

Primename, kad Lietuvoje naudojimosi jungiamųjų linijų paslaugomis kaina pradėta taikyti nuo 2016 m. kovo 1 d. Ši kaina nustatoma vienerių metų laikotarpiui, po to – perskaičiuojama.