Įeiti
Publikuota: 2016.02.11. Atnaujinta:

Didėja UAB „Pabradės komunalinis ūkis“ aptarnaujama teritorija


Komisijos posėdyje buvo priimtas sprendimas pakeisti UAB „Pabradės komunalinis ūkis“ pernai išduotą licenciją geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo veiklai vykdyti, išplečiant bendrovės aptarnaujamą teritoriją.

UAB „Pabradės komunalinis ūkis“ papildomai geriamuoju vandeniu ir nuotekų tvarkymo paslaugomis aprūpins Adutiškio, Svirkų, Cirkliškio, Kaltanėnų, Sarių, Strūnaičio, Švenčionių ir Švenčionėlių seniūnijų (Švenčionių r.) vartotojus, kuriuos anksčiau aptarnavusiai UAB ,,Švenčionių švara“ dėl nepakankamo finansinio pajėgumo buvo panaikinta licencija.

Šiuo metu UAB „Pabradės komunalinis ūkis“ geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo veiklą vykdo Pabradės mieste, Karkažiškių, Pavoverės, Magūnų kaimuose ir Meškerinės viensodyje (Švenčionių r.).

Primename, kad nuo 2015 m. lapkričio 1 d. visi ūkio subjektai, vykdantys geriamojo vandens ir (ar) nuotekų tvarkymo veiklą, turi turėti Komisijos išduodamas licencijas. Pasikeitus bendrovių aptarnaujamai teritorijai, ne vėliau kaip per 10 darbo dienų privaloma kreiptis į Komisiją dėl licencijos pakeitimo.