Įeiti
Publikuota: 2016.02.11. Atnaujinta:

Keičiasi Vidutinės biokuro kainos nustatymo tvarkos ir sąlygų aprašas bei Šilumos kainų nustatymo metodika


Komisija, atsižvelgdama į Šilumos ūkio įstatymo pakeitimus, numatančius, kad nuo 2016 m. sausio 1 d. Komisija nustato vidutinę biokuro biržos kainą, pakoregavo Vidutinės biokuro kainos nustatymo tvarkos ir sąlygų aprašą bei Šilumos kainų nustatymo metodiką.

Esminiai pakeitimai:
• nuo 2016 m. sausio 1 d. Komisija, nustatydama vidutinę biokuro biržos kainą, vertins galutinę energijos išteklių biržoje pirkto biokuro kainą, neišskiriant žaliavos ir transportavimo sąnaudų;
• šilumos kainos skaičiavimuose naudojama ne energijos išteklių biržoje įsigyto biokuro kaina (žaliavos ir transportavimo) bus lyginama (ribojama) su Komisijos skelbiama vidutine biokuro rinkos kaina, apskaičiuota neišskiriant transportavimo sąnaudų.

Atkreipiame dėmesį, kad šie pakeitimai nekeičia šilumos kainos skaičiavimuose naudojamų biokuro kainų nustatymo tvarkos, kai biokuras įsigyjamas energijos išteklių biržoje, ir kito kuro rūšių kainų nustatymo, kai faktinė atitinkamo kuro žaliavos kaina bus lyginama su Komisijos skelbiama atitinkamo kuro rūšies rinkos žaliavos kaina, o transportavimo sąnaudos skaičiuojamos pagal faktinius duomenis.