Įeiti
Publikuota: 2016.02.11. Atnaujinta:

Komisija skelbia šilumos tiekėjų 2014 m. lyginamuosius šilumos gamybos, perdavimo, pardavimo ir karšto vandens tiekimo rodiklius


Komisija, siekdama didinti šilumos tiekimo įmonių veiklos efektyvumą, ekonominį skaidrumą, nustatyti įmonių būtinąsias sąnaudas bei palyginti atitinkamoms grupėms priklausančių įmonių veiklą, kasmet parengia ir viešai skelbia šilumos tiekėjų lyginamuosius šilumos gamybos, perdavimo, pardavimo, karšto vandens tiekimo veiklos technologinius ir darbo našumo lyginamuosius rodiklius.

Komisija šilumos tiekimo įmonių lyginamąją analizę atlieka pagal Šilumos gamybos, perdavimo, pardavimo, karšto vandens tiekimo ir atsiskaitomųjų karšto vandens apskaitos prietaisų aptarnavimo veiklų lyginamosios analizės aprašą.