Įeiti
Publikuota: 2016.02.11. Atnaujinta:

Komisija suderino UAB „Litesko“ filialo „Vilkaviškio šiluma“ investicijas


Komisija pritarė po viešųjų pirkimų procedūrų pasikeitusiai UAB „Litesko" filialo „Vilkaviškio šiluma" investicijos – Vilkaviškio katilinės rekonstrukcijos, įrengiant biokuru kūrenamą vandens šildymo katilą ir kondensacinį dūmų ekonomaizerį, faktinei įgyvendinimo sumai 1372,23 tūkst. Eur (priminė suderinta suma – 1353,97 tūkst. Eur).

Darbams atlikti 49 proc. reikalingos sumos finansuota Europos Sąjungos struktūrinių fondų paramos lėšomis.

2015 metais rekonstravus katilinę buvo sumontuotas 3 MW galios biokuro vandens šildymo katilas su 1,4 MW galios ekonomaizeriu, kuris bus naudojamas atvėsinti naujo bei esamo 2,5 MW galios biokuru kūrenamo katilo dūmams. Naujuose įrenginiuose per metus bus pagaminama apie 17,4 GWh šilumos energijos.

Pradėjus eksploatuoti įrenginius, UAB „Litesko" filialo „Vilkaviškio šiluma" kuro struktūroje biokuro dalis išaugo nuo 51 iki 75 proc., o šilumos kaina vartotojams, preliminariais skaičiavimais, mažės 1,437 ct/kWh.

Komisija taip pat suderino bendrovės 2017 metais planuojamą šilumos tiekimo tinklų rekonstrukciją už 415,61 tūkst. Eur. 48 proc. reikalingos sumos ketinama finansuoti Europos Sąjungos struktūrinių fondų paramos lėšomis. UAB „Litesko" filialas „Vilkaviškio šiluma" Vilkaviškyje ir Kybartuose planuoja pakeisti 762 m ilgio susidėvėjusias įvairaus diametro šilumos tiekimo trasas, tai leis trasose patiriamus šilumos nuostolius sumažinti iki 255 MWh per metus.