Įeiti
Publikuota: 2016.02.18. Atnaujinta:

UAB „Haupas“ pripažintas didelę įtaką gamtinių dujų tiekimo rinkoje turinčiu asmeniu


Komisija, siekdama užtikrinti veiksmingą konkurenciją gamtinių dujų tiekimo rinkose ir užkirsti kelią galimam piktnaudžiavimui, atliko gamtinių dujų tiekimo rinkos tyrimą ir priėmė sprendimą:

• pripažinti UAB „Haupas" turinčiu didelę įtaką asmeniu Druskininkų didmeninėje ir mažmeninėje gamtinių dujų tiekimo rinkose, kuris 2014 m. taikė pernelyg dideles gamtinių dujų kainas;
• įpareigoti UAB „Haupas" pateikti Komisijai duomenis, reikalingus gamtinių dujų tiekimo kainos viršutinei ribai Druskininkų savivaldybės teritorijoje nustatyti, ir atskirti veiklos sąnaudas.

UAB „Lietuvos dujų tiekimas"* išlieka didelę įtaką gamtinių dujų tiekimo rinkoje užimančiu ūkio subjektu, galinčiu taikyti pernelyg dideles kainas ar kainų spaudimą vartotojų bei kitų rinkos dalyvių atžvilgiu, tačiau piktnaudžiavimo atvejų nenustatyta.

Komisija apie atliktą gamtinių dujų tiekimo rinkos tyrimą informuos Energetikos ministeriją ir teiks siūlymus dėl būtinybės tobulinti teisinį reglamentavimą, kad atliekant rinkos tyrimus būtų vertinami įmonių veiksmai ateities perspektyvoje (ex ante), vertinant įmonės galimybes ateityje taikyti nepagrįstai dideles kainas ar kainų spaudimą ir tiriant potencialios konkurencijos galimybes, o ne tik rinkos dalyvio, užimančio didelę įtaką rinkoje, elgsena praeitu laikotarpiu, kai jau vertinami faktai, ar įmonė taikė pernelyg dideles kainas ar kainų spaudimą (ex post reguliavimas).

  

* iki 2014 m. spalio 30 d. gamtinių dujų tiekimo veiklą vykdė AB „Lietuvos dujos".