Įeiti
Publikuota: 2016.02.18. Atnaujinta:

Komisija suderino UAB „Tauragės vandenys“ geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo paslaugų bazines kainas


Komisija, įvertinusi UAB „Tauragės vandenys“ planuojamas įgyvendinti investicijas ir 2014 m. sąnaudas, suderino vartotojams, kuriems vanduo apskaitomas bute, 2,14 Eur/m3 (be PVM) geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo paslaugų bazinę kainą.

UAB „Tauragės vandenys“ geriamojo vandens tiekimo, nuotekų tvarkymo ir atsiskaitomųjų apskaitos prietaisų priežiūros ir vartotojų aptarnavimo paslaugų kainos vartotojams, kuriems vanduo apskaitomas bute (Eur/m³ be PVM)

Taurage_naujas.jpg

Komisijos suderintos UAB „Tauragės vandenys“ geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo paslaugų bazinės kainos įsigalios jas patvirtinus Tauragės rajono savivaldybės tarybai. Bazinės kainos nustatomos 3 metų laikotarpiui ir perskaičiuojamos kasmet.

Paskutinį kartą visos UAB „Tauragės vandenys“ veiklos sąnaudos buvo vertinamos ir kainos suskaičiuotos 2013 m. sausio 1 d. Bendrovė, vykdydama geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo veiklą, 2013–2014 metų laikotarpiu patyrė 253,6 tūkst. Eur nuostolį.

Centralizuota geriamojo vandens tiekimo paslauga šiuo metu naudojasi apie 82 proc. Tauragės rajono savivaldybės gyventojų, nuotekų tvarkymo – apie 73 proc. Beveik 96 proc. centralizuotai tiekimo geriamojo vandens visiškai atitinka higienos normų reikalavimus, 100 proc. surenkamų nuotekų išvaloma iki nustatytų rodiklių.

2012–2014 metais UAB „Tauragės vandenys“ iš viso įgyvendino investicinių projektų už 16,3 mln. Eur, iš jų 31,9 proc. sudaro ES paramos lėšos. Svarbiausias projektas – Tauragės dumblo apdorojimo įrenginių statyba. Bendra projekto vertė sudaro beveik 6,8 mln. Eur, iš jų 80,9 proc. finansuota ES struktūrinių fondų paramos lėšomis. Įgyvendinus investicijas, dumblo apdorojimo įrenginiuose Ližių kaime (Tauragės r.) atliekamas kompleksinis nuotekų valyklos bei viso Tauragės regiono (Skaudvilės, Jurbarko, Pagėgių, Šilalės, Kvėdarnos nuotekų valyklų) dumblo utilizavimas, t. y. sumažinamas jo kiekis, užtikrinant saugų kaupimą bei blogų kvapų pašalinimą. Proceso metu išgautos biodujos panaudojamos elektros energijos, šilumos gamybai, dumblo džiovinimui ir nuotekų valyklos reikmėms.

Be to, UAB „Tauragės vandenys“ vykdė vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo infrastruktūros plėtrą Tauragėje, Papušynėje, Norkaičiuose, Pagramantyje, Dapkiškiuose, Tauragėje, Gaurėje, Skaudvilėje. Iš viso buvo paklota 38 km geriamojo vandens tinklų, 64,45 km nuotekų tinklų. Įvykdžius plėtros projektus per 2013–2014 m. laikotarpį prie centralizuotų geriamojo vandens tiekimo tinklų turėjo galimybę prisijungti 459 vartotojai ir 908 vartotojai – prie nuotekų tinklų.

Taip pat Skaudvilėje rekonstruoti nuotekų valymo įrenginiai – esamos nuotekų valyklos teritorijoje demontuoti nebenaudotini statiniai, vietoj jų pastatyti nauji technologiniai pastatai, rekonstruoti biologinio valymo įrenginiai (aerotankas su antriniais nusodintuvais), įrengti nuotekų tretinio valymo įrenginiai, įrengtas perteklinio dumblo tankintuvas, pastatyti atvežtinių nuotekų priėmimo įrenginiai su siurbline, įrengtas valytų nuotekų išleistuvas.

2015–2017 metų laikotarpiu bendrovė planuoja įgyvendinti investicijų už 5 300,8 tūkst. Eur, 61 proc. reikalingų lėšų numatoma finansuoti Europos sanglaudos fondo paramos lėšomis.

2014 metais UAB „Tauragės vandenys“ pardavė 925 tūkst. m³ vandens ir priklauso III vandens tiekėjų grupei (paslaugų pardavimai nuo 901 iki 1500 tūkst. m3 per metus).