Įeiti
Publikuota: 2016.02.18. Atnaujinta:

Suderintos UAB „Nemėžio komunalininkas“ geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo paslaugų bazinės kainos


Komisija, įvertinusi UAB „Nemėžio komunalininkas“ planuojamas įgyvendinti investicijas ir faktines 2014 m. sąnaudas, nepripažino beveik 31 tūkst. Eur. sąnaudų, kaip pagrįstų reguliuojamai veiklai vykdyti, ir vartotojams, kuriems vanduo apskaitomas bute, suderino 1,71 Eur/m3 (be PVM) geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo paslaugų bazinę kainą.

UAB „Nemėžio komunalininkas“ geriamojo vandens tiekimo, nuotekų tvarkymo ir atsiskaitomųjų apskaitos prietaisų priežiūros ir vartotojų aptarnavimo paslaugų kainos vartotojams, kuriems vanduo apskaitomas bute (Eur/m³ be PVM)

nemezis-naujas.jpg

Komisijos suderintos UAB „Nemėžio komunalininkas“ geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo paslaugų bazinės kainos įsigalios jas patvirtinus Vilniaus rajono savivaldybės tarybai. Bazinės kainos nustatomos 3 metų laikotarpiui ir perskaičiuojamos kasmet.

Paskutinį kartą visos UAB „Nemėžio komunalininkas“ veiklos sąnaudos buvo vertinamos ir kainos suskaičiuotos 2010 m. vasario 1 d. Bendrovė, vykdydama geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo veiklą, 2010–2014 metų laikotarpiu patyrė 879,8 tūkst. Eur nuostolį.

Centralizuota geriamojo vandens tiekimo paslauga šiuo metu naudojasi beveik 46 proc., nuotekų tvarkymo – 34 proc. UAB „Nemėžio komunalininkas“ aptarnaujamoje teritorijoje gyvenančių vartotojų. Bendrovės tiekiamas geriamasis vanduo atitinka higienos normų reikalavimus, 100 proc. nuotekų išvaloma iki nustatytų rodiklių.

2013–2014 metais UAB „Nemėžio komunalininkas“ vykdė vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo infrastruktūros renovavimą ir plėtrą Vilniaus rajone, siekiant sudaryti galimybes gyventojams prisijungti prie centralizuoptų tinklų, taip pat užtikrinti nuotekų išvalymą iki ES keliamų reikalavimų. Atlikus darbus, buvo sudaryta galimybė 846 būstams prisijungti prie vandentiekio tinklų ir 1142 būstams – prie nuotekų tinklų, pagerėjo tiekiamo vandens kokybė, sumažėjo paviršinių ir požeminių vandenų tarša. Taip pat 2014 metais Baltosios Vokės k. buvo įrengta geriamojo vandens nugeležinimo sistema.

2015–2017 metais UAB „Nemėžio komunalininkas“ planuoja įgyvendinti investicijų už 1 402,9 tūkst. Eur, beveik 62 proc. reikalingos sumos numatoma finansuoti ES struktūrinių fondų paramos lėšomis. Bendrovė planuoja rekonstruoti Vėliučionių valymo įrenginius, demontuoti Vėliučionių k. geriamojo vandens bokštą, įrengti geriamojo vandens nugeležinimo sistemas Grigaičių k. ir Vėliučionių k., vykdyti vandentiekio ir nuotekų tinklų plėtrą Šumsko gyvenvietėje.

2014 metais UAB „Nemėžio komunalininkas“ pardavė 553 tūkst. m³ vandens, bendrovės veiklos rodikliai lyginami su V vandens tiekėjų grupe (paslaugų pardavimai nuo 250 iki 500 tūkst. m3 per metus).