Įeiti
Publikuota: 2016.02.25. Atnaujinta:

Patvirtintas naujos redakcijos Energetikos įmonių technologinio, finansinio ir vadybinio pajėgumo įvertinimo tvarkos aprašas


Komisija, atsižvelgdama į nuo 2016 m. kovo 1 d. įsigaliosiančius Atsinaujinančių išteklių energetikos įstatymo pakeitimus, taip pat siekdama užtikrinti efektyvesnį ūkio subjektų vertinimą dėl atitikimo reguliuojamos veiklos sąlygoms, patvirtino naujos redakcijos Energetikos įmonių technologinio, finansinio ir vadybinio pajėgumo įvertinimo tvarkos aprašą.

 Esminiai pasikeitimai:
- atsisakyta technologinio, finansinio ir vadybinio pajėgumo vertinimo elektros energijos iš atsinaujinančių energijos išteklių gamintojams;
- ūkio subjektui vykdant kelias reguliuojamas veiklas, jo finansinis pajėgumas vertinamas pagal veiklą, kurios metinės pajamos sudaro didžiausią dalį vykdant reguliuojamą veiklą;
- sudarytas sąrašas, kokius dokumentus technologinio, finansinio ir vadybinio pajėgumo vertinimui Komisijai turi pateikti ūkio subjektai, vykdantys ar planuojantys vykdyti veiklą elektros ir dujų sektoriuose;
- infrastruktūros veiklą vykdantiems ūkio subjektams nelieka pareigos teikti informaciją apie pradelstus skolinius (finansinius) įsipareigojimus;
- numatyta, kad skaičiuojant ir tvirtinant atitinkamo sektoriaus finansinio pajėgumo normatyvinio rodiklio žemutinę reikšmę, į skaičiavimus nebus įtraukiami ūkio subjektai, turintys ilgiau nei 60 dienų pradelstų finansinių įsipareigojimų;
- šilumos ūkio sektoriuje naujai veiklą pradėjusių nepriklausomų šilumos gamintojų, pateikusių derinti investicijas, finansinis pajėgumas bus vertinamas neatsižvelgiant į reikalavimą dėl nuosavo ir įstatinio kapitalo santykį, t. y., kad nuosavas kapitalas turi būti ne mažesnis nei pusė įstatinio kapitalo;
- vertinant šilumos ūkio sektoriuje veikiančių ūkio subjektų metinį pajamų kriterijų nebus eliminuojamos pajamos, skirtos energijai, kaip produktui, įsigyti, jeigu įsigyjamas produktas skirtas perparduoti galutiniam vartotojui.