Įeiti
Publikuota: 2017.04.11. Atnaujinta:

AB „Kauno energija“ įpareigota vykdyti karšto vandens tiekimo veiklą


Komisija, išnagrinėjusi daugiabučio namo gyventojų ir AB „Kauno energija“ ginčą, įpareigojo bendrovę vykdyti karšto vandens tiekimo veiklą.  

Komisijai pateiktame prašyme vartotojai nurodė, kad daugumos sprendimu pasirinko AB „Kauno energija“ kaip karšto vandens tiekėją, tačiau bendrovė atsisako juo tapti, nes pastate neįrengta cirkuliacinė sistema ir nėra galimybės įrengti karšto vandens apskaitos prietaisų.

Komisija, išnagrinėjusi faktines aplinkybes, pasisakė, kad Šilumos ūkio įstatymas ir Civilinis kodeksas numato pareigą karšto vandens tiekėjui, šiuo atveju AB „Kauno energija“, vykdyti karšto vandens tiekimo veiklą – Komisija įpareigojo bendrovę tai daryti, nes tokia jos pareiga įtvirtinta įstatymiškai.

Nagrinėjamu atveju cirkuliacinės sistemos įrengimu pastate turėtų rūpintis vartotojai, o karšto vandens apskaitos prietaisus, esant techninėms galimybės, įrengia karšto vandens tiekėjas.