Įeiti
Publikuota: 2017.04.13. Atnaujinta:

Perskaičiuotos AB „Jonavos šilumos tinklai“ šilumos kainos – su pažeidimais


Komisija, patikrinusi perskaičiuotas AB „Jonavos šilumos tinklai“ šilumos kainos dedamąsias tretiesiems šilumos bazinės kainos galiojimo metams, konstatavo, kad Jonavos rajono savivaldybės tarybos sprendimu nustatytos kainos neatitinka mažiausių sąnaudų principo.

Perskaičiuojant AB „Jonavos šilumos tinklai“ šilumos kainos dedamąsias buvo neteisingai įvertintos ilgalaikio turto nusidėvėjimo sąnaudos, investicijų grąžos pokytis, taip pat įtaka šilumos kainai dėl įskaitytų bei faktiškai patirtų kuro sąnaudų skirtumo ir kt.

Jonavos rajono savivaldybei numatytas 30 kalendorinių dienų terminas Komisijos konstatuotiems pažeidimams pašalinti. To nepadarius, Šilumos ūkio įstatymas numato galimybę Komisijai vienašališku sprendimu nustatyti laikinas šilumos kainos dedamąsias.