Įeiti
Publikuota: 2017.04.13. Atnaujinta:

Suderinta šilumos perdavimo trasų rekonstrukcija Jonavoje


Komisija, siekdama užtikrinti patikimą ir nepertraukiamą šilumos tiekimą vartotojams, suderino AB „Jonavos šilumos tinklai“ atliktą šilumos perdavimo trasų rekonstrukciją Jonavoje – bendra darbų vertė sudaro 87,3 tūkst. Eur.

AB „Jonavos šilumos tinklai“ 2015 ir 2016 m. iš viso rekonstravo daugiau nei 1,4 km susidėvėjusių šilumos perdavimo tinklų. 2016 m. vasario mėn. bendrovė prijungė naują vartotoją centralizuoto šilumos tiekimo zonoje – UAB „Lidl Lietuva“.

Preliminariais skaičiavimais, po rekonstrukcijos metiniai šilumos trasose patiriami nuostoliai vidutiniškai mažėja iki 180 MWh, taip pat dėl naujo vartotojo prijungimo padidėjus šilumos suvartojimui kitiems centralizuoto šilumos tiekimo sistemos vartotojams tenkančios pastoviosios sąnaudos mažėja 0,9 tūkst. Eur per metus.