Įeiti
Publikuota: 2017.04.13. Atnaujinta:

Trakų gyventojams keisis geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo paslaugų kainos


Komisija, įvertinusi UAB „Trakų vandenys" ataskaitinio laikotarpio faktines sąnaudas, suderino perskaičiuotas bazines geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo paslaugų kainas – kaina vartotojams, atsiskaitantiems už paslaugas bute, sudarys 2,21 Eur/m3 (be PVM).

1 pav. UAB „Trakų vandenys" geriamojo vandens tiekimo, nuotekų tvarkymo ir apskaitos veiklos bazinės kainos vartotojams, perkantiems paslaugas bute (be PVM)

 

Mokėtiną už vandenį sumą kiekvieną mėnesį sudaro: 1) mokestis už suvartotą geriamojo vandens kiekį ir (ar) nuotekų tvarkymą (m3) ir 2) apskaitos kaina, kuri yra pastovi ir nepriklauso nuo suvartoto kiekio.  

UAB „Trakų vandenys" aptarnaujamoje licencijuojamoje teritorijoje vartotojų, perkančių geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo paslaugas bute, mokama suma sudarys 1,35 proc. vidutinių šeimos pajamų, t. y. neviršys 4,0 proc. vidutinių šeimos pajamų, kaip numatyta Geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo įstatyme.

Naujos kainos įsigalios jas patvirtinus Trakų rajono savivaldybei. Geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo įstatymas numato pareigą tai padaryti per 30 kalendorinių dienų, to nepadarius, Komisija kainas gali nustatyti vienašališku sprendimu.

Primename, kad Komisija UAB „Trakų vandenys"  bazines geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo paslaugų kainas suderino 2015 m. lapkričio 19 d. posėdyje. Trakų rajono savivaldybės taryba per nustatytą terminą nepatvirtino kainų, todėl Komisija tai padarė vienašališku sprendimu.

Geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo sektoriaus įmonių teikiamoms paslaugoms bazinės kainos pradėtos nustatinėti nuo 2014 m. lapkričio 1 d., įsigaliojus naujos redakcijos Geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo įstatymui. Bazinės kainos nustatomos 3 metų laikotarpiui ir perskaičiuojamos kasmet.