Įeiti
Publikuota: 2017.04.19. Atnaujinta:

Išnagrinėtas nepriklausomo gamintojo ir šilumos tiekėjo ginčas


Komisija, išnagrinėjusi nepriklausomo šilumos gamintojo UAB „Žemaitijos energija" ginčą su UAB „Litesko" filialu „Telšių šiluma" dėl 2016 m. gegužės–gruodžio mėn. taikytų palyginamųjų šilumos gamybos sąnaudų, t. y. kainos, už kurią šilumos tiekėjas superka šilumą iš nepriklausomų šilumos gamintojų, skaičiavimo, pažeidimų nenustatė.

Nepriklausomas šilumos gamintojas UAB „Žemaitijos energija", nuo 2015 m. sausio mėn. pagaminamą šilumą parduodantis UAB „Litesko" filialui „Telšių šiluma", Komisijai pateiktame prašyme nurodė, kad šilumos tiekėjas 2016 m. gegužės–gruodžio mėn. laikotarpiu neteisingai apskaičiavo palyginamąsias šilumos gamybos sąnaudas, t. y. jas nepagrįstai sumažino.

Tačiau Komisija, išnagrinėjusi faktines ginčo aplinkybes, taip pat įvertinusi UAB „Litesko" filialo „Telšių šiluma" pateiktus duomenis, pasisakė, kad  palyginamosios šilumos gamybos sąnaudos buvo apskaičiuotos teisingai ir pagrįstai, nepažeidžiant nustatytų reikalavimų.    

Komisija primena, kad šilumos tiekėjas turi pareigą supirkti visą nepriklausomų šilumos gamintojų pasiūlytą šilumos kiekį, neviršijant šilumos poreikio, tačiau pasiūlyta kaina negali būti didesnė nei šilumos tiekėjo viešai paskelbtos palyginamosios šilumos gamybos sąnaudos, t. y. kiek kainuotų šilumą pasigaminti pačiam šilumos tiekėjui.