Įeiti
Publikuota: 2017.04.19. Atnaujinta:

Vartotojui bus perskaičiuotas įkainis už prijungimą prie gamtinių dujų skirstymo sistemos


Komisija išnagrinėjo vartotojo V. B. ir AB „Energijos skirstymo operatorius“ ginčą ir pripažino, kad vartotojui buvo neteisingai apskaičiuotas įkainis už prijungimą prie gamtinių dujų skirstymo sistemos – operatorius įpareigotas įmoką perskaičiuoti.  

Į Komisiją kreipėsi vartotojas ir teigė, kad prisijungiant prie AB „Energijos skirstymo operatorius“ gamtinių dujų sistemos jam neteisingai buvo apskaičiuota prijungimo įmoka – atstumas buvo netinkamai nustatytas, jis yra trumpesnis, nei nurodė operatorius, atsitinkamai apskaičiuodamas mokėtiną sumą.

Komisija išnagrinėjo faktines ginčo aplinkybes ir nustatė, kad AB „Energijos skirstymo operatorius“ prijungimo įmoką apskaičiavo ne pagal Komisijos nustatytą tvarką ir sąlygas. Komisija operatorių įpareigojo perskaičiuoti prijungimo įkainį ir, esant permokai, grąžinti ją vartotojui.

Jeigu perskaičiavus įkainį būtų nustatyta, kad vartotojas sumokėjo mažiau, nei faktiškai patirta atliekant prijungimo darbus, šią nepriemoką operatorius turėtų kompensuoti savo lėšomis, nes dėl operatoriaus kaltės vartotojas neturi patirti papildomų finansinių išlaidų.