Įeiti
Publikuota: 2017.04.27. Atnaujinta:

Keičiasi elektros įrenginių prijungimo prie skirstomųjų tinklų įkainiai


Nuo 2017 m. birželio 1 d. vartotojai 14–33 proc. mažiau mokės už elektros įrenginių leistinosios naudoti galios įrengimą ar padidinimą, elektros tinklo nutiesimo įkainiai didėja 7–25 proc. Tokius AB „Energijos skirstymo operatorius“ įkainius patvirtino Komisija.

1 lentelė. Elektros vartotojų įrenginių prijungimo prie elektros tinklų įkainiai, Eur be PVM (apmokama 100 proc. įkainio)

Vartotojų grupėĮkainis už 1 kW elektros įrenginių leistinosios naudoti galios įrengimą ar padidinimą (EUR) ​ ​Įkainis už 1 m elektros tinklo nutiesimą (EUR) ​ ​
2016 m.2017 m.Pokytis (%)2016 m.2017 m.Pokytis (%)
I grupė 22,8719,23-15,92---
II grupė 153,47102,82-33,0017,0821,28+24,60
III grupė 57,0148,86-14,3019,5120,88+7,02

I grupės vartotojams netaikoma elektros tinklo nutiesimo dedamoji, t. y. įkainis už 1 m elektros tinklo nutiesimą.

Įkainiai už leistinosios naudoti galios įrengimą ar padidinimą mažėja dėl operatoriaus faktiškai 2016 m. patirtų mažesnių šių darbų sąnaudų (prijungiama daugiau vartotojų, kurių prijungimui nereikalingi didelės apimties darbai), elektros linijos tiesimas brangsta dėl vykdomų darbų specifikos ir sezoniškumo. Skirstomojo tinklo operatoriaus vartotojams taikomi prijungimo įkainiai yra perskaičiuojami kasmet, įvertinant faktiškai patiriamas sąnaudas.

2 lentelė. Elektros vartotojų įrenginių prijungimo prie elektros tinklų įkainiai buitiniams ir socialiai pažeidžiamiems vartotojams, Eur be PVM (apmokama 20 proc. įkainio)

Vartotojų grupėĮkainis už 1 kW elektros įrenginių leistinosios naudoti galios įrengimą ar padidinimą (EUR) ​ ​Įkainis už 1 m elektros tinklo nutiesimą (EUR) ​ ​
2016 m.2017 m.Pokytis (%)2016 m.2017 m.Pokytis (%)
I grupė 4,573,85-15,75---
II grupė 30,6920,56-33,013,424,26+24,56
III grupė 11,409,77-14,303,904,18+7,18

I grupės vartotojams netaikoma elektros tinklo nutiesimo dedamoji, t. y. įkainis už 1 m elektros tinklo nutiesimą.

3 lentelė. Elektros vartotojų įrenginių prijungimo prie elektros tinklų įkainiai kitiems vartotojams, Eur be PVM (apmokama 40 proc. įkainio)

Vartotojų grupėĮkainis už 1 kW elektros įrenginių leistinosios naudoti galios įrengimą ar padidinimą (EUR) ​ ​Įkainis už 1 m elektros tinklo nutiesimą (EUR) ​ ​
2016 m.2017 m.Pokytis (%)2016 m.2017 m.Pokytis (%)
I grupė 9,157,69-15,96---
II grupė 61,3941,13-33,006,838,51+24,60
III grupė 22,8019,54-14,307,808,35+7,05

I grupės vartotojams netaikoma elektros tinklo nutiesimo dedamoji, t. y. įkainis už 1 m elektros tinklo nutiesimą.

* Vartotojų grupės:
I grupė – vartotojai, kurių prijungiamų elektros įrenginių leistinoji naudoti galia ar didinama elektros įrenginių leistinoji naudoti galia nesiekia 50 kW ir kurių įrenginiams prijungti nėra būtina įrengti, keisti ar rekonstruoti operatoriaus elektros energetikos objektų, nereikia rengti vartotojo elektros įrenginių prijungimo prie elektros tinklų projekto, arba tokį projektą rengti reikia, tačiau jį, vadovaudamiesi Aprašo 14 punktu, rengia ir derina vartotojai;
II grupė – vartotojai, kurių prijungiamų elektros įrenginių leistinoji naudoti galia ar didinama elektros įrenginių leistinoji naudoti galia nesiekia 100 kW (išskyrus I grupės vartotojus);
III grupė – vartotojai, kurių prijungiamų elektros įrenginių leistinoji naudoti galia ar didinama elektros įrenginių leistinoji naudoti galia yra nuo 100 iki 500 kW (imtinai).