Įeiti
Publikuota: 2017.04.27. Atnaujinta:

Suderintos UAB „Didžiasalio komunalinės paslaugos“ bazinės kainos už geriamojo vandens tiekimą ir nuotekų tvarkymą


Komisija, įvertinusi UAB „Didžiasalio komunalinės paslaugos“ 2015 m. faktines sąnaudas, suskaičiavo beveik 13 tūkst. Eur daugiau lėšų, reikalingų veiklai vykdyti,  ir vartotojams, kuriems vanduo apskaitomas bute, suderino 1,54 Eur/m3 (be PVM) geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo paslaugų bazinę kainą. 

UAB „Didžiasalio komunalinės paslaugos“  geriamojo vandens tiekimo, nuotekų tvarkymo ir apskaitos veiklos bazinės kainos vartotojams, perkantiems paslaugas bute (Eur/m³ be PVM)

Didziasalis.jpg

Mokėtiną už vandenį sumą kiekvieną mėnesį sudaro: 1) mokestis už suvartotą geriamojo vandens kiekį ir (ar) nuotekų tvarkymą (m3) ir 2) apskaitos kaina, kuri yra pastovi ir nepriklauso nuo suvartoto kiekio.

UAB „Didžiasalio komunalinės paslaugos“ aptarnaujamoje licencijuojamoje teritorijoje vartotojų, perkančių geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo paslaugas bute, mokama suma už paslaugas sudarys 1,72 proc. vidutinių šeimos pajamų, t. y. neviršys 4,0 proc. vidutinių šeimos pajamų, kaip numatyta Geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo įstatyme.

Komisijos suderintos UAB „Didžiasalio komunalinės paslaugos“ geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo paslaugų bazinės kainos įsigalios jas patvirtinus Ignalinos rajono savivaldybės tarybai. Bazinės kainos nustatomos 3 metų laikotarpiui ir perskaičiuojamos kasmet.

Šiuo metu centralizuota geriamojo vandens tiekimo paslauga UAB „Didžiasalio komunalinės paslaugos“ aptarnaujamoje teritorijoje naudojasi apie 72 proc. vartotojų, nuotekų tvarkymo paslauga – apie 64 proc. Visas vartotojams centralizuotai patiekiamas geriamasis vanduo atitinka Higienos normų reikalavimus, 100 proc. nuotekų išvaloma iki nustatytų rodiklių. Be UAB „Didžiasalio komunalinės paslaugos“ Ignalinos rajono savivaldybėje veikia ir kitas viešasis geriamojo vandens tiekėjas ir nuotekų tvarkytojas – UAB „Ignalinos vanduo“.

UAB „Didžiasalio komunalinės paslaugos“ dirba nuostolingai: 2015 m., vykdydama geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo veiklą, bendrovė patyrė 7,69 tūkst. Eur nuostolio. Laukiamas 2016 m. rezultatas – apie 17,60 tūkst. Eur nuostolio.

UAB „Didžiasalio komunalinės paslaugos“ aptarnaujamoje teritorijoje 2011–2016 m. iš viso atlikta investicijų už 1,27 mln. Eur, iš jų už 1,20 mln. Eur buvo atlikti investiciniai projektai, kurių užsakovas ir partneris yra UAB „Ignalinos vanduo“, o UAB „Didžiasalio komunalinės paslaugos“ šiuos objektus eksploatuoja pagal  jungtinės veiklos sutartis. Už šias lėšas Didžiasalio gyvenvietėje buvo nutiesta naujų 1,4 km savitakinių nuotekų tinklų, 0,54 km – naujų slėginių nuotekų tinklų, pastatyta nauja nuotekų siurblinė, prie centralizuotos sistemos sudaryta galimybė prisijungti 50 vartotojų Didžiasalio k. (jau prisijungė 36 vartotojai). Taip pat buvo rekonstruota nuotekų valykla Didžiasalyje – įdiegta azoto fosforo šalinimo technologija.

2017–2019 m. į vandentvarkos ūkį ketinama investuoti apie 323,12 tūkst. Eur, iš jų 43,3 proc. planuojama finansuoti Europos Sąjungos struktūrinių fondų paramos lėšomis. Numatomi atlikti svarbiausi darbai: gręžinio Dietkauščiznos k. įrengimas, apie 1,78 km vandentiekio ir 0,05 km nuotekų tinklų renovacija, taip pat vandens ruošimo (geležies šalinimo) įrenginių Navikų ir Dysnos k. statybos.

2015 m. UAB „Didžiasalio komunalinės paslaugos“ realizavo 36,6 tūkst. m³ vandens.