Įeiti
Publikuota: 2017.06.15. Atnaujinta:

Akmenėje – mažesnė šilumos kaina vartotojams


Komisija nustatė UAB „Akmenės energija“ bazinę šilumos kainą naujam 3 metų reguliavimo periodui – 5,27 ct/kWh (be PVM), t. y. apie 9 proc. mažesnę, palyginus su dabar galiojančia (5,76 ct/kWh be PVM). Tačiau vartotojai už šilumos energiją mokės dar mažiau dėl susidariusios permokos, kurią UAB „Akmenės energija“ turės grąžinti ateities laikotarpiais.

Komisija bendrovei šilumos tiekimo veiklai vykdyti reikalingas pastoviąsias sąnaudas sumažino 476,2 tūkst. Eur (nusidėvėjimas (amortizacija), remontas, darbo užmokestis, investicijų grąža ir kt.) – įvertinus ankstesnių laikotarpių faktines sąnaudas, jos nepripažintos kaip būtinos reguliuojamai veiklai vykdyti. Taip pat nustatyta, kad UAB „Akmenės energija“ ankstesniais laikotarpiais iš šilumos vartotojų nepagrįstai gavo 320,51 tūkst. Eur papildomų pajamų – šis skirtumas susidarė dėl į šilumos kainą įskaičiuotų ir faktiškai patirtų sąnaudų kurui įsigyti. Šios lėšos privalo būti sugrąžintos vartotojams, mažinant kainą ateities laikotarpiais.

Sprendimą, per kokį laikotarpį – 12, 24 ar 36 mėnesių – susidariusi permoka bus grąžinta vartotojams, turi priimti Akmenės rajono savivaldybės taryba, nustatydama šilumos kainos dedamąsias pirmiesiems bazinės kainos galiojimo metams.

UAB „Akmenės energija“  šilumos kainos, ct/kWh be PVM


Vartotojams mažės ir karšto vandens kaina. Komisijos suskaičiuota projekcinė 2017 m. birželio mėn. kaina, kai įrengta nuotolinio duomenų nuskaitymo sistema, yra 4,66 Eur/m3, t. y.  16,5 proc. mažesnė nei galiojanti, kai neįrengta nuotolinio duomenų nuskaitymo sistema – 5,73 Eur/m3, t. y. 13,1 proc. mažesnė nei galiojanti.

UAB „Akmenės energija“ kuro struktūroje didžiausią dalį sudaro biokuras – 68,5 proc., gamtinės dujos – 31,5 proc. Bendrovės kuro struktūroje biokuro dalis apie 11 proc. išaugo 2015 m. pradėjus eksploatuoti  naują biokuro katilinę Ventos mieste su 2,0 MW galios biokuro katilu ir 0,5 MW kondensaciniu ekonomaizeriu.

UAB „Akmenės energija“ šilumą ir karštą vandenį tiekia Akmenės, Naujosios Akmenės, Ventos miestų, Papilės ir Kruopių miestelių teritorijose – iš viso aprūpina 5659 vartotojus ( 97,5 proc. yra gyventojai).

Naujos UAB „Akmenės energija“ šilumos kainos įsigalios Akmenės rajono savivaldybės tarybai patvirtinus šilumos kainos dedamąsias pirmiesiems bazinės kainos galiojimo metams. Jei savivaldybė sprendimą priims iki birželio mėn. pabaigos, nauja šilumos kaina Akmenės vartotojams bus taikoma nuo 2017 m. rugpjūčio 1 d.