Įeiti
Publikuota: 2017.06.15. Atnaujinta:

Atliktas AB „Lietuvos energijos gamyba“ neplaninis patikrinimas


Komisija, atlikusi AB „Lietuvos energijos gamyba" neplaninį veiklos patikrinimą, konstatavo, kad teikdama pasiūlymą AB „Litgrid" 2016 m. gruodžio 13 d. vykdytame tretinio aktyviosios galios rezervo aukcione bendrovė viršijo nustatytą tretinio aktyviosios galios rezervo užtikrinimo paslaugos kainos viršutinę ribą.

AB „Lietuvos energijos gamyba" elektros energijos perdavimo sistemos operatoriaus AB „Litgrid" organizuotame aukcione pasiūlė didesnes tretinio rezervo paslaugų kainas, negu Komisijos šiai paslaugai teikti bendrovei 2017 m. nustatyta 10,04 Eur/MW/val. kainos viršutinė riba.

Tretinio aktyviosios galios rezervo paslauga reikalinga užtikrinti Lietuvos elektros energetikos sistemos aktyviosios galios balansą bei sistemos veikimo patikimumą ir saugumą.

AB „Lietuvos energijos gamyba" neplaninis patikrinimas pradėtas 2017 m. vasario 15 d. ir baigtas 2017 m. birželio 16 d.