Įeiti
Publikuota: 2017.06.15. Atnaujinta:

Gamtinių dujų įmonės įspėtos dėl informacijos nepateikimo


Komisija konstatavo, kad gamtinių dujų įmonės AB „Achema“ ir UAB „Haupas“ teisės aktų nustatyta tvarka nepateikė privalomos informacijos už praėjusį šių metų ketvirtį, gamtinių dujų tiekimo licencijų turėtojai NORDARSI OÜ“, UAB „Energijos tiekimo centras“, UAB „Imlitex“, UAB „Stella Vitae“, UAB „Vokadis“,  UAB „European Gas Trading Group“  ir UAB „Energijos prekyba“ – pranešimo apie gamtinių dujų veiklos nevykdymą, centralizuotai naftos dujas tiekiančios AB „Suskystintos dujos“, UAB „Varėnos dujos“ ir UAB „Literma“ – pajamų ir sąnaudų ataskaitų bei kitos privalomos informacijos.

UAB „Suskystintos dujos“, UAB „Varėnos dujos“, UAB „Stella Vitae“, „NORDARSI OÜ“, UAB „European Gas Trading Group“, UAB „Energijos prekyba“ ir UAB „Vokadis“ iki šiol nėra pateikusios nurodytos informacijos, todėl šioms įmonėms numatytas 5 darbo dienų terminas pateikti Komisijai privalomą informaciją apie vykdomą licencijuojamą veiklą. Nusprendus nevykdyti veiklos, ūkio subjektai privalo apie tai informuoti Komisiją ne vėliau kaip per 40 kalendorinių dienų nuo ataskaitinio ketvirčio pabaigos, priešingu atveju išlieka pareiga reguliariai teikti informaciją.

Minėtos įmonės įspėtos, kad per nustatytą terminą nepateikus Komisijai privalomos informacijos, gali būti inicijuojama sankcijos skyrimo procedūra ir skiriama bauda: už tokio pobūdžio pažeidimą Energetikos įstatymas numato galimybę skirti baudą nuo 289 Eur iki 0,5 proc. įmonės metinių pajamų, gautų praėjusiais finansiniais metais iš konkrečios reguliuojamosios veiklos, kurią vykdant padarytas pažeidimas.